IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | številka 6 | leto 2018 | ISSN 2350-3637

Uvodnik

Alenka Fikfak: Spoštovani bralec  Preberi več ...

Glavna urednica / UL FA
Revija Igra ustvarjalnosti postaja stalnica tako v življenju urednikov, uredniškega odbora, mednarodnega odbora, avtorjev predhodnih številk in avtorjev izdaje, ki je pred nami. Številka 6, vezana na leto 2018. Kaj smo raziskovali in ustvarjali v tem letu? Predvsem postajamo interdisciplinarni in mednarodni. Svoje delovanje smo razširili na Balkan, Bližnji vzhod in Baltik. Bralec se bo takoj vprašal, ali imajo te poteze kaj skupnega ali je to zgolj namen znanstvene uspešnosti in želja obdržati revijo pri življenju. Tako kot revijo premetava po vsebini z enega področja na drugo, se tudi o vsebini stroke sprašujem, kje smo v Sloveniji in kaj je drugačnega v tujini. ...


Nič ni drugače, pa vseeno vse. Objekti so prav tako barviti, nedokončani, razmetani v prostoru, parcele neurejene … vse je skupek individualnosti, kompozicije brez kompozicije (vse dokler ne bo ta nova kompozicija drugačen red v neredu), z obenem ravnimi, poševnimi, dvokapnimi strehami, z dodanimi materiali od vsepovsod. Lahko bi rekli, da postajamo vse bolj globalni, saj ni več lokalne identitete. Vendar pa, ko v prostor vstopimo, se srečujemo s povsem različnim kulturološkim kontekstom. Ta na nas prenaša občutenja varnosti, spoštovanja, prijaznosti, sproščenosti, ugodja in tudi vse nasprotujoče občutke (zaznavni, izkustveni in doživljajski prostor). Pod vtisom različnih lokacij ugotavljam, da niso objekti, poselitev, okolica tisti, ki ustvarjajo te občutke, temveč ljudje, kultura, tradicija. V nadaljevanju dodajam štiri slike, ki so nastale na potepanju, raziskovanju in pedagoškem delu na različnih lokacijah v letu 2018: Nemčija, Kosovo, Libanon in Japonska.

Vsak raziskovalec bi z natančnostjo dela podal točne podatke, kje se katera slika nahaja in kakšen je njen pomen. Jaz pa prepuščam vam, bralcem, da si ustvarite mnenje o teh štirih vtisih. Vsak od teh »trenutkov, zajetih na mobitel« ima nepozabno doživetje življenja v sebi. Pa ne zaradi lepote ambienta, temveč zaradi doživetja, trenutka, prepletenega s počutjem in občutjem. Raziskovalno bi vsak trenutek razčlenili z datumom, uro, vremenskimi pogoji, lokacijo, okoljskimi parametri, kot so veter, sonce, dež; in tudi počutjem človeka v prostoru: glavobol, neprespanost, zainteresiranost za okolico, želja po hoji, pasivnost dojemanja ter grajenega prostora v odnosu do naravnega ... Prav takšni so letošnji prispevki. Navidezno z vseh vetrov. A vsak v sebi skriva ne samo raziskave, temveč doživetje spoznanja in spoznavanja z revijo ter potovanje v pisanju znanstvenega prispevka. Uživajte v branju nepozabnih zgodb, ki smo jih raziskovalci ustvarjali in zapisali – v letu 2018.

Članki

Peter Mikša, Matija Zorn:
Nacionalno 'markiranje' slovenskih gora pred prvo svetovno vojno
Creative Commons License IU/CG, 6/2018, 22-29. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.022-029

Sebastiano Marconcini:
Urbano merilo vključevanja: razmišljanja in predlogi za dostopne javne prostore
Creative Commons License IU/CG, 6/2018, 52-56. https://dx.doi.org/https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.052-056

Martina Zbašnik-Senegačnik:
Vplivi notranjega prostora na otroke v šolah in vrtcih
Creative Commons License IU/CG, 6/2018, 82-89. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.082-089

Projekti, delavnice in dodiplomska dela

PROJEKTI
MEMUD – Skupni srednjeevropski magistrski študij urbanističnega oblikovanja stran 100
Načrtovanje obrečnega prostora v mestih kot del trajnostnega urbanega razvoja stran 103
Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse stran 106
Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja.stran 109
Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energijske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskahstran 112
PKP - Tehniška dediščina kot gonilo turističnega razvoja Občine Divača116stran 116
PKP - Uporaba novih metod za neporušno določitev trdnostnih karakteristik bukovine118stran 118
PKP - Ureditev prehodov za vodne organizme na reki Savistran 120
DELAVNICE
Razvoj degradiranih območij: nove perspektive okraja »Zaton«stran 124
Urbanizacija Gračanicestran 126
BULTHAUPstran 128
Celostna urbana prenova Tržaške ulice v Postojnistran 130
Urbanistična delavnica Cinto - Caomaggiorestran 132
Mednarodni teden 2018 - Od cest do ulic: Urbana regeneracija v namene sobivanja na ulicistran 134
Od cest do ulic: Urbana regeneracija v namene sobivanja na ulici – SAVSKO NASELJEstran 136
Od cest do ulic: Urbana regeneracija v namene sobivanja na ulici – LITOSTROJstran 138
Od cest do ulic: Urbana regeneracija v namene sobivanja na ulici – RUSKI CARstran 140
Razvoj podeželskih vasi v zaledju Novega mestastran 142
DODIPLOMSKA DELA
Youmna Saliba: Stara obala v Bejrutu - zgoščevanje spominovstran 148
Nada Keyrouz: Absolutna estetika: Qornet El Sawda – Libanonstran 152
Aline Tashjian: Kulinarično pristanišče - kulinarična izkušnja ob reki Bejrut; Libanonstran 156
Elie Gebrael AlKhoury: MANIFESTO: platforma revolucije – Al Bourj - Bejrutstran 160
Jawad Maatouk: Stimulator bulvarja - kulturno in umetniško središče v Amchitustran 164
Jessica Lahoud: 'Druga' tržnica in ostali trgi – Gemmayzeh, Bejrut – Libanonstran 168
Andraž Miculinič: Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstvastran 172
Davor Grabar: Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnostistran 176


CELOTNA REVIJA
PDF (7.26M) DOI: 10.15292/IU-CG.2018.06