IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Sebastiano Marconcini

Urbano merilo vključevanja: razmišljanja in predlogi za dostopne javne prostore

DOI 10.15292/IU‑CG.2018.06.052-056 | UDK 728.5 (234.323.6) | POSLANO: 8/2018 | PREGLEDANO: 9/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: Oddelek za arhitekturo, grajeno okolje in konstrukcijsko inženirstvo, Politehnika v Milan, Italija

POVZETEK
Grajeno okolje ima ključno vlogo pri spodbujanju človekovega dobrega počutja in družbenega sodelovanja, v zadnjih letih pa sta dostopnost in vključevanje postala osrednji vprašanji evropskih politik za trajnostni razvoj. Vendar pa današnje načrtovalske prakse izkazujejo več kritičnih točk glede navezovanja na kompleksnost človekovih potreb, ki jih morajo vključujoči kraji izpolnjevati, predvsem v urbanem merilu. Zato je potreben nov premislek o procesih urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, in sicer z analizo omejitev, ki jih grajeno okolje predstavlja, in možnih rešitev, s katerimi bi te omejitve presegli. Pri tem bi morali načrtovalci prevzeti novo vlogo pri upravljanju materialnih in nematerialnih sestavin, ki morajo označevati vključujoči pristop k načrtovanju.

KLJUČNE BESEDE
javni prostor, vključitev, dostopnost, človekove potrebe, družbeno sodelovanje, urbano merilo

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_marconcini.pdf (0.28 MB)

CITAT
Marconcini, S. (2018). Urbano merilo vključevanja: razmišljanja in predlogi za dostopne javne prostore. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 52-56. https://dx.doi.org/10.15292/IU‑CG.2018.06.052-056

VIRI IN LITERATURA:
Carmona M., Tiesdell S., Heath T., Oc T. (2010), Public places - Urban spaces. The dimensions of urban design, 2 ed., Oxford: Routledge.
European Commission (2012). Access City Award 2012: Rewarding and inspiring accessible cities across the EU, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2013). Access City Award 2013: Inspiring EU cities to become more accessible, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2014). Access City Award 2014: European cities responding to the accessibility needs of ALL citizen, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2015). Access City Award 2015: Examples of best practice for making EU cities more accessible, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2016). Access City Award 2016: Examples of best practice for making EU cities more accessible, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2017). Access City Award 2017: Examples of best practice for making EU cities more accessible, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission (2018). Access City Award 2018: Examples of best practice for making EU cities more accessible, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation, in «Psychological review», 50, 370-396.
Sen, A. (1993). Capability and Well-being. In Sen, A. & Nussbaum, M. (ed.), The Quality of Life, Oxford: Claredon Press.
Sen, A. (1999). Development as freedom, New Delhi: Oxford University Press.
United Nations (2006). UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United nations.
United Nations Development Programme (1990). Human Development Report 1990, New York: Oxford University Press.
World Health Organization (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF, World Health Organization.