IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | številka 9 | leto 2021 | ISSN 2350-3637

Uvodnik

Alenka Fikfak:  Preberi več ...

Glavna urednica / UL FA
Izšla je nova številka Igre ustvarjalnosti. Izzivi, s katerimi se ukvarjamo v tovrstni reviji, so številni. Predvsem to, komu je namenjena revija, kdo so njeni bralci. V poplavi raznovrstnih in vsak dan številčnejših revij znanstvene odličnosti se sprašujemo, kam nas bo v naslednjih letih zapeljalo. Ali bo to postala zgolj raziskovalna znanstvena revija, ki bo osredotočena na objavo izjemnih rezultatov raziskovanja? Ali pa bo uspelo tej reviji ohraniti ravnovesje med znanstvenostjo in praktičnimi izzivi, raziskovanjem s preizkušnjo, iskanjem ustvarjalnosti v raziskovanju? In kako je ne nazadnje na to vplivalo delo na domu med pandemijo zaradi covida-19? To so bila vprašanja in izzivi, ki smo se jih lotili v letu 2021. V letu, ko smo bili z načinom dela vezani predvsem na Zoom in podobna okolja. To je mnogim olajšalo delo, a vendar se postavlja vprašanje: ali je ta način še ohranil interdisciplinarnost razmišljanja o razvoju prostora? V predhodnih številkah te revije je bilo veliko vsebine namenjene predstavitvam študentskih delavnic. V tej številki vam predstavljamo zgolj eno; v uvodu. Delavnica, ki je marsikateremu udeležencu omogočala stik z načeli, ki jih pri pedagoškem in raziskovalnem delu raziskujemo dnevno: povezovanje med strokami, vključenost lokalnega prebivalstva, ustvarjalnost izvedbe in preverjanja na terenu ipd. Delavnica Europe Readr, ki se je odvila po vsem svetu kot podpora predsedovanja Svetu Evropske unije.

V Sloveniji je Univerza v Ljubljani skupaj s partnerji pripravila funkcionalno umetniško inštalacijo Moja bralna soba, ki je delovala (in bo tudi v letu 2022) kot povsem javna čitalnica. Inštalacija Europe Readr je bila postavljena na odprtem prostoru v Izoli, v parku ob svetilniku in v senci borovcev. Kot praktična delavnica, z dodano izkušnjo sodelovalnih pristopov, je vključevala lokalno skupnost. Izvedena je bila v okviru digitalne platforme Europe Readr med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, njen namen pa je bralcem vseh generacij po vsem svetu približati aktualna družbena vprašanja ‒ predvsem spodbujati razmislek o tem, v kakšnem svetu želimo živeti.
Projekt Europe Readr so spremljali številni dogodki po svetu, prav vsi pa so spodbujali vzpostavitev javnih prostorov za branje in medgeneracijsko izmenjavo idej. Ideja prostorske umetniške inštalacije v Izoli sledi konceptu knjižnice pod krošnjami, saj postajajo odprte knjižnice pod drevesi, na dvoriščih in v parkih del poletne urbane infrastrukture ter s tem vozlišče srečevanj uporabnikov različnih generacij. Inštalacija je bila izvedena v okviru študentske delavnice in že od začetka načrtovana v sodelovalnem procesu kot učenje s prakso (Learning by doing). Že proces izvedbe inštalacije je med študenti in vsemi drugimi udeleženimi dosegel novo zavedanje o kakovosti življenja, ki presega potrošnjo in potrošniški tempo. Cilj projekta je bil spodbuditi potrebo po branju in pridobitvi znanja tako pri mladih kot starejših obiskovalcih bralne sobe.
Zamisel knjižnice na prostem ni nova, vendar je v zadnjih letih čedalje bolj prepoznana in prisotna v prostoru. V primeru projekta moje bralne sobe gre za otipljivo prostorsko inštalacijo ‒ knjižnico, v kateri se lahko uporabniki zadržujejo, jo obiskujejo ali le spremljajo dogajanje ob njej. Projekt je izveden kot serija vsebinsko ciljno organiziranih prireditev, ki združujejo raznovrstno množico zainteresiranih ljudi. Knjižnica obiskovalce in bralce z izborom v njej dostopnih knjig spodbuja k razmišljanju o aktualnih družbenih vprašanjih in k razmisleku o njihovi prihodnosti. V okviru projekta so študentje izdali tudi poseben večjezični časopis Palindrom. Izdaja časopisa je kot del projekta Europe Readr zagotovila, da se izmenjujejo izkušnje branja prispevkov generacijsko različnih avtorjev.
Direktorica Mestne knjižnice Izola Marina Hrs je o projektu Europe Readr Izola pojasnila: Prostor My reading room v borovem gozdičku ob plaži v Izoli je od 7. 7. do 30. 9. 2021 obiskalo 7.176 mladih in odraslih obiskovalcev in ti so si izposodili 2.704 knjig. Študentje so otrokom vsak dan prebirali pravljice v slovenskem in italijanskem jeziku. Skupaj je bilo izvedenih 96 pravljičnih ur z delavnico. Pravljice so izbrali iz zakladnice ljudskih pravljic, tem pa so poleg otrok prisluhnili tudi starši, dedki in babice. Vsak torek popoldne je pravljičarka pripovedovala pravljice na tematiko dreves in gozda ter tako v okviru študijskega krožka Drevesa pripovedujejo, ki poteka v izolski knjižnici, ozaveščala o pomenu dreves kot živih bitij, pomembnih za življenje ljudi in planeta ter našega bivanja v prihodnosti. Ob svetovnem tednu jezikov so se v zadnjem tednu septembra Občina Izola, izolska italijanska narodna skupnost, Center za kulturo, šport in prireditve in Mestna knjižnica Izola vključili v izvedbo 28 prireditev in srečanj EUNIC bere (EUNIC Reads), ki so potekala v okviru Francoskega inštituta, skupaj s partnerji na treh lokacijah v Izoli, in sicer v umetniški inštalaciji Europe Readr pri morju, v prostorih narodne skupnosti v palači Manzioli in izolski knjižnici.


Info o Europe Readr - umetniška inštalacija v Izoli


Seminar: Fikfak_2021
Mentorji:
UL Fakulteta za arhitekturo: prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez Grom, asist. Kristijan Lavtižar, doc. dr. David Koren, Jan Barič; zunanji sodelavci: Marko Lazič, Aleš Švigelj;
UL Fakulteta za elektrotehniko: prof. dr. Grega Bizjak, Lanlan Wei, doc. dr. Matej Bernard Kobav;
UL Biotehniška fakulteta: prof. dr. Manja Kitek Kuzman;
UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: asist. dr. Gašper Mrak;
Urbanistični inštitut RS: doc. dr. Matej Nikšič;
Šolski center Nova Gorica, Učni izdelovalni laboratorij: Uroš Polanc
Študentje:
Nina Beganović, Leon Rus, Manca Gjura Godec, Liza Štandeker, Tisa Lozej, Tadej Gregorič, Lovro Pinter, Vladimir Tripković, Laura Fontana, Anže Lopatic, Matija Kunstelj, Alexander Simič, Gašper Luka Pevec, Jure Polanc, Jernej Malik, Blaž Parežnik, Kaja Žnidaršič, Mara Vogrinec, Korina Kuzmić, Katarina Končina, Tajda Hladnik, Lara Zalokar, Tilen Fikfak Peršak, Filip Živković
Informacije o Europe Readr:
https://europereadr.eu/
https://www.facebook.com/EuropeReadr
https://www.instagram.com/europereadr/
Informacije o Europe Readr Izola:
https://europereader.wixsite.com/website


Članki

Kristjan Lavtižar:
Urbanistično načrtovanje, javno zdravje in urbana klimatologija skozi zgodovino
Creative Commons License IU/CG, 9/2021, 24-33. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2021.09.024-033

Domen Kušar:
Rozete gotskih katedral: kompozicijski izziv graditeljev cerkva
Creative Commons License IU/CG, 9/2021, 58-64. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2021.09.058-064CELOTNA REVIJA
PDF (8.26M) DOI: 10.15292/IU-CG.2021.09