IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 9 | Leto 2021 | ISSN 2350-3637

Aleksander Vujović:

Primerjava uresničitve javnega interesa v prostoru na primerih območij Kolizeja v Ljubljani in kino kompleksa Cineplexx Palace na Dunaju

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2021.09.034-047 | UDK 711.432:332.2 | POSLANO: 9/2021 | PREGLEDANO: 10/2021 | OBJAVLJENO: 12/2021
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Praksa nam razkriva vedno močnejši investitorski pritisk na pomembne mestne lokacije. Zanimalo nas je, kakšen je izkoristek uresničitve javnega interesa v takšnih primerih. Za to raziskavo smo izbrali metodo primerjave primerov praks (case study method), opazovali pa smo primera dveh primerljivih pomembnih projektov v Ljubljani (območje nekdanjega Kolizeja – Schellenburg) in na Dunaju (območje nekdanjega kompleksa Cineplexx Palace – Danube Flats). Rezultati raziskave kažejo, da razvitost in predvidljivost slehernega sistema načrtovanja lahko vplivata na večjo uresničitev javnega interesa v urbanem prostoru. Omogočata tudi, da se projekti lahko bolj konsistentno razvijajo. Pri tem je bistveno, da imata deležnika v pogajanju (mestna uprava in investitor) na voljo fleksibilne urbanistične inštrumente, ki so predvsem namenjeni doseganju javnega interesa v prostoru. Tako bi se lahko bolje odgovorilo na specifičnost posameznih primerov in doseglo boljši rezultat, ki bo tako v zasebnem kot javnem interesu.

KLJUČNE BESEDE
javni interes, urbanizem, prostor, pogajanja, mesto, investitor

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2021/IU-CG.2021.09.034-047.pdf (0.95 MB)

CITAT
Vujović, A. (2021). Primerjava uresničitve javnega interesa v prostoru na primerih območij Kolizeja v Ljubljani in kino kompleksa Cineplexx Palace na Dunaju. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (9), 34-47. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2021.09.034-047

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
A01 Architects. (n.d.). Danube Flats, 1st prize for the high rise building at the Danube. Retrieved August 28, 2021, from https://www.a01architects.com/danube-flats
Architektur Aktuell. (2019, January 15). Danube Flats in Wien: Der öffentliche Mehrwert. architektur.aktuell. https://www.architektur-aktuell.at/news/danube-flats-in-wien-der-oeffentliche-mehrwert
B., P. (2009, March 7). Odprta pot za novi Kolizej. MMC RTV SLO. https://www.rtvslo.si/kultura/novice/odprta-pot-za-novi-kolizej/209363
Brkić, V. (2011, August 20). Kolizej v svoji zgodovini ni bil le simbol zanemarjanja in propadanja. Dnevnik. https://www.dnevnik.si/1042466855/lokalno/ljubljana/1042466855
Citylife. (2020, July 27). KOMPLEKS SCHELLENBURG - 125 PRESTIŽNIH STANOVANJ https://www.citylife.si/arhitektura/kompleks-schellenburg-125-prestiznih-stanovanj
Danube Flats. (2013). Danube Flats - Leben am Wasser. https://web.archive.org/web/20130601230344/http:/www.danubeflats.at/wettbewerb.html
Danube Flats. (2021). Danube Flats. https://www.danubeflats.at/
Diebäcker, T. (2019). Städtebauliche Verträge und öffentliche Räume. The Public Sector, 45(2), 7–20. https://doi.org/10.34749/oes.2019.3212
DK. (2005, September 28). Anderlič: Pa naj Kolizej kupi država. Dnevnik. https://www.dnevnik.si/143352/lokalno/ljubljana/143352 Edited July 12, 2006
Dolničar, B. (2016, November 22). Mesto v času: Evangeličanska cerkev. Delo. https://old.delo.si/novice/ljubljana/mesto-v-casu-evangelicanska-cerkev.html
Jesenšek, M. (2012, October 18). Novi Kolizej: Konservatorski načrt za hišo, ki je ni več. Delo. https://old.delo.si/novice/ljubljana/novi-kolizej-konservatorski-nacrt-za-hiso-ki-je-ni-vec.html  
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten. (2021, September 4). Stellungnahme zum Widmungsentwurf Pl Nr. 8079 Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gebiet zwischen Schüttaustraße, Linienzug 1–2, Linienzug 2–4 (Rudolf Nurejew-Promenade), Linienzug 4–6, Linienzug 6–7 (Wagramer Straße) und Wagramer Straße im 22. Bezirk, Kat.G. Kaisermühlen [Press release]. https://wien.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure_wnb/A_Aktuelles/Stellungnahmen/141215_Stellungnahme_Plan_Nr__8079.pdf
Kladnik, D. (2004, November 23). Stari Kolizej so skoraj vsi ‘podrli’. Dnevnik. Edited 2006, July 12. https://www.dnevnik.si/99091/lokalno/ljubljana/99091
Kolizej d.o.o. (2004, November 20). Kolizej novo kulturno srce Ljubljane. Kolizej Novo Kulturno Srce Ljubljane, 1–8. This Volume was an appendix to the newspaper Delo 2004 November 20. Retrieved August 23, 2021, in digital form at The INDOK Archive, Department of Urban Planning, Municipality of Ljubljana.
Krajčinović, N. (2011, August 12). Kolizej - od največje hiše v mestu do zatočišča brezdomcev. Delo. https://old.delo.si/druzba/panorama/kolizej-od-najvecje-hise-v-mestu-do-zatocisca-brezdomcev.html
KROG d.o.o., Biro Japelj, LUZ d.d., MB biro, & ZAG. (2005). Občinski lokacijski načrt za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej, funkcionalni enoti B-Kolizej in D-park. Faza Strokovne podlage. Št. projekta 31–05. Kolizej, inženiring in investicije d.o.o. Retrieved August 23, 2021, in paper form at The INDOK Archive, Department of Urban Planning, Municipality of Ljubljana.
LUZ - Ljubljanski urbanistični zavod. (2014). OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 106 - KOLIZEJ. Mestna občina Ljubljana (MOL). Retrieved  August 23, 2021, in digital form in The INDOK Archive, The Department of Urban Planning, Municipality of Ljubljana
MA 21 Stadtteilplanung und Flächennutzung. Magistrat der Stadt Wien. (2015, July 30). Plandokument 8079. Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes. https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/
Mestna občina Ljubljana (MOL). (2021, August 13). Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del Občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej [Press release]. https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/javna-razgrnitev-pobude-in-elaborata-lokacijske-preveritve-za-del-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-106-kolizej-2/
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. (2009, August 3). Decision Nr. 3510–33/2008/25, kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ministrstvo Za Kulturo Republike Slovenije. Retrieved September 16, 2021, as a pdf via personal communication with Ministry of Culture of Republic of Slovenia.
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. (2020, March 19). Decision Nr. 3510–23/2020/4. https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/LPKolizej-dvorana-Odlocba-MK-nadomestni-ukrep2.pdf
MMC RTV SLO. (2005, September 24). Zaščita stadiona in Kolizeja. https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/zascita-stadiona-in-kolizeja/139400
MMC RTV SLO. (2008, July 16). Kolizej naj ostane spomenik. https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/kolizej-naj-ostane-spomenik/155887
Mrevlje, N. (2019, February 22). Porušena palača, ki jo je Prešeren označil za hudičevo hišo. Siol. https://siol.net/trendi/kultura/porusena-palaca-ki-jo-je-preseren-oznacil-za-hudicevo-hiso-491070
Neutelings & Riedijk. (2004, November 3). Novi Kolizej v Ljubljani. Trajekt http://trajekt.org/arhiv/akcije/?rid=12&id=30
Neutelings Riedijk Architecten. (2009). Kolizej Ljubljana. Entwurf 31. März 2009. Neutelings Riedijk Architecten. Retrieved August 23, 2021, from The INDOK Archive, Department of Urban Planning, Municipality of Ljubljana.
Novi Kolizej morda do leta 2012. (2007, October 24). Delo. https://old.delo.si/kultura/novi-kolizej-morda-do-leta-2012.html
ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej. (2014, February 14). Uradni list Republike Slovenije. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116340
ORF. (2018, November 16). Baubescheid für „Danube Flats“. Retrieved September 27, 2021, from https://wien.orf.at/v2/news/stories/2947872/
OstertagARCHITECTS. (n.d.). Cineplexx Palace. Retrieved September 27, 2021, from https://www.ostertagarchitekten.at/de/projekte/kultur-und-bildung/cineplexx-palace.html
Petek, A. (2019, September 11). Javna korist in javni interes v slovenskem pravu. Zagovorniki okolja | varstvo okolja, varstvo prostora. http://zagovorniki-okolja.si/2019/09/11/javna-korist-in-javni-interes-v-slovenskem-pravu/
Putschögl, M. (2012, October 2). Cineplexx Reichsbrücke wird zu ‘Danube Flats’. DER STANDARD. https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/1348284706171/aus-cineplexx-reichsbruecke-werden-danube-flats/
Putschögl, M. (2015, July 1). ‘Danube Flats’: Sozialwohnungen nur für zehn Jahre. DER STANDARD. https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000018327079/danube-flats-sozialwohnungen-nur-fuer-zehn-jahre
Putschögl, M. (2019a, January 15). Bau der ‘Danube Flats’ startet sieben Jahre nach Planungsbeginn. DER STANDARD. https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000096258173/sieben-jahre-nach-planungsbeginn-bau-der-danube-flats-startet
Putschögl, M. (2019b, February 4). Abriss: Cineplexx Reichsbrücke weicht den ‘Danube Flats’. DER STANDARD. https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000097513556/abriss-cineplexx-reichsbruecke-weicht-den-danube-flats
S+B group. (2021). Danube Flats. https://www.sb-gruppe.at/aktuelle-projekte/wien/danube-flats
Simm, K. (2011). The Concepts of Common Good and Public Interest: From Plato to Biobanking. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 20(4), 554-562. https://doi.org/10.1017/S0963180111000296
Siol. (2011, August 10). Rušenje ljubljanskega Kolizeja se je začelo (foto). https://web.archive.org/web/20110820101927/https:/siol.net/kultura/novice/2011/08/kolizej_bo_padel.aspx
Soravia GmBH. (2019, January 15). Danube Flats: Baubeginn für Österreichs höchsten Wohnturm bestätigt [Press release]. https://www.soravia.at/wp_contents/uploads/190115_SORAVIA_PA_Danube_Flats.pdf
Soravia GmBH. (2021, March 30). Danube Flats: Baubeginn für Österreichs höchsten Wohnturm bestätigt [Press release]. https://www.soravia.at/wp_contents/uploads/PM-DANUBEFLATS-Verkauf-Bauteil-2.pdf
STA. (2004, October 28). Prevent Invest porabil že 12 milijonov evrov za pripravo projekta Novi Kolizej. Računovodja.com. https://www.racunovodja.com/sta/Novica.aspx?id=75884
Vugrin, M. (2005). Definiranje pojma javno dobro. Geodetski Vestnik, 49(3), 416–423.
Wettbewerbe aktuell. (2005). Kolizej Areal, SI-Ljubljana. Wettbewerbe Aktuell, 3, 43–45.
Wirth, L. (1938). Urbanism As a Way of Life. American Journal of Sociology, 44, 1–24.
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design in Methods. Sage Publications, Inc. Thousand Oaks, USA.
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). (2002 December 10). Uradni list Republike Slovenije, 110. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-5387/zakon-o-graditvi-objektov-zgo-1?h=zakon%20o%20graditvi%20objektov#
 

Interviews:


Reitenburg, d. o. o. (personal communication, 2021  from August 30  to  2021 October 8).
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. (personal communication 7 September - 23 September 2021. E-mail correspondence with Ministry of Culture. 16 September 2021 the Ministry produces The Decision. 3510-33/2008/25, from 3 August 2009, Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine)