O reviji


 

Zamisel o ustanovitvi revije IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME – Theory and Practice of Spatial Planning izhaja iz uspešne znanstvene monografije z istim naslovom „Igra ustvarjalnosti“. V letu 2013 je v sozaložništvu Fakultete za arhitekturo, Katedre za urbanizem in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani izšla prva številka revije. Od leta 2021 se revija izdaja znotraj Znanstvena založba Univerze v Ljubljani. Revija izhaja enkrat letno (decembra). Vsi znanstveni prispevki so anonimno recenzirani (dvojna slepa recenzija). Avtorjem se ne zaračunava stroške oblikovanja članka (APF).

Namen in obseg

Revija objavlja recenzirane znanstvene članke, recenzije knjig, predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov, predstavitve delavnic, predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj, predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov in podobno. V recenzijski postopek sprejema članke v slovenščini in angleščini, ki izhajajo iz teoretičnih in praktičnih izkušenj s področja arhitekture in gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin. Predstavlja rezultate strokovnega, pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, ki z ustvarjalnostjo in abstraktnim načinom razmišljanja oblikujejo neprekinjen tok izkustvenega učenja o vrednotah prostora in o procesih, ki potekajo v njem. Pri izboru prispevkov za objavo bodo uredniki pozornost namenjali izvirnosti in aktualnosti v povezavi s trendi v raziskovalni skupnosti.

Recenzije

Vsi znanstveni prispevki so anonimno recenzirani (dvojna slepa recenzija).

Izhajanje revije

Revija izhaja enkrat letno (decembra). Avtorjem se ne zaračunava stroške oblikovanja članka (APF).

Odprti dostop

Vsi članki, objavljeni v reviji, imajo odprti dostop, prispevki so prosto dostopni ter na voljo za deljenje, uporabo in distribucijo ob ustreznem citiranju izvorne objave (avtorjev in vira) v tej reviji. Avtorji lahko svoje delo objavijo na spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih ali na svojih spletnih straneh) pred in med postopkom oddaje članka, k čemur jih tudi spodbujamo, saj to vodi k plodnim izmenjavam ter hitrejšemu in številnejšemu citiranju objavljenega dela.

Avtorske pravice

Za avtorsko delo, poslano za objavo v reviji IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije neizključno prenese na izdajatelja. Izdajatelja poskrbita, da se vsi prispevki s pozitivno recenzijo objavijo v reviji in to praviloma v skladu z vrstnim redom prispetja prispevkov in v skladu z enakomerno razporeditvijo prispevkov po rubrikah. Prispevki se lahko objavijo takoj po končanem recenzentskem postopku ne glede na datum prispetja. Članke se pred objavo preveri z iskalniki podobnosti vsebin, kot je npr. TurnItIn.

IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora
CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning

IMPRESUM

Založila:

Založba Univerze v Ljubljani

Izdajatelja

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (UL FA) in
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)

Naslov uredništva

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 2000 775
faks: +386 (0)1 425 74 14
e-pošta: revijaiu(at)fa.uni-lj.si

Uredniški odbor

Glavni urednici:
prof. dr. Alenka Fikfak (UL FA),
doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek (UL FGG)

Mladi uredniški odbor:
zn. sod. dr. Špela Verovšek (FA),
doc. dr. Janez P. Grom (FA),
asist. dr. Gašper Mrak (UL FGG),
asist. Kristjan Lavtižar, (FA)

Področni urednik za arhitekturo: prof. Miha Dešman
Področna urednica za urbanizem: izr. prof. dr. Ilka Čerpes (UL FA)
Področna urednica za prostorsko planiranje: viš. pred. dr. Mojca Foški (UL FGG)
Področna urednica za krajinsko arhitekturo: prof. dr. Mojca Golobič (UL BF)

Regionalna urednica za območje Balkana: prof. dr. Saja Kosanović (University in Kosovska Mitrovica, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Kosovo)
Regionalna urednica za območje Baltika: izr. prof. dr. Egle Navickiene (Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Architecture, Vilnius, Lithuania)
Regionalna urednica za območje Bližnjega vzhoda: izr. prof. dr. Christine Mady (Notre Dame University, Louaize, Ramez G. Chagoury Faculty of Architecture, Arts and Design, Lebanon)

Tehnični urednik: asist. dr. Gašper Mrak (UL FGG)

Mednarodni del

prof. mag. Peter Gabrijelčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija
prof. dr. Matjaž Mikoš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija
prof. Alberto Alessi, Lucerne University of Applied Sciences in Arts, Hochschule Luzern, Švica; Universität Liechtenstein, Institut für Architektur und Raumentwicklung (University of Liechtenstein, Institute of Architecture and Planning), Liechtenstein; Universita degli studi di Ferrara, Facolta di Architettura, Italija
prof. dr. Goran Radović, Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet (University of Montenegro, Faculty of Architecture), Črna gora
prof. dr. Saja Kosanović, Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka (University in Kosovska Mitrovica, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica), Kosovo
izr. prof. dr. Egle Navickiene, Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Architecture, Vilnius, Lithuania
izr. prof. dr. Christine Mady, Notre Dame University, Louaize, Ramez G. Chagoury Faculty of Architecture, Arts and Design, Lebanon
dr. Carmelo Zappulla, Barcelona Architecture School, Polytechnic University of Catalonia, Department of Architecture
prof. dr. Ugis Bratuškins, Rigas Tehniska universitate, Arhitekturas un pilsetplanošanas fakultate (Riga Technical University, Faculty of Architecture & Urban Planning), Latvija
prof. dr. Maurizio Bradaschia, Universita degli studi di Trieste, Facolta di ingegneria (University of Trieste, Faculty of Engineering), Italija
prof. dr. Ioannis Kiousopoulos, Technological Educational Institute of Athens, Land Surveying – Technological Applications, Grčija
izr. prof. dr. Thomas Dillinger, Technische Universität Wien, Avstrija
prof. dr. Marlene Ghorayeb, École Spéciale d'Architecture (Special School of Architecture), Pariz, Francija
doc. Christian Fröhlich, višji znanstvenik, Institute of Art and Architecture, Dunaj, Francija
doc. dr. Višnja Kukoč, University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, Split, Croatia
izr. prof. dr. Lea Petrović Krajnik, University of Zagreb, Faculty of Architecture, Zagreb, Croatia

Imena sekundarnih avtorjev

Za lektoriranje in prevode gradiva poskrbijo avtorji sami in tudi navedejo ime lektorja in/ali prevajalca.

Recenziranje prispevkov

Vsi znanstveni prispevki so anonimno recenzirani (dvojna slepa recenzija).

Stroški objave prispevka (APF)

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna. Avtorjem se ne zaračunava stroškov oblikovanja (APF) članka.

Dostopnost publikacije

Publikacija je brezplačna in prosto dostopna na spletni strani revije: www.iu-cg.org in na povezavi DOI: 10.15292/IU-CG.
Revija je v celoti prosto dostopna na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije www.dlib.si .
Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.
Avtorjem je dovoljena objava lastnega objavljnega članka iz revije (na institucinalnem repozitoriju ali lastni spletni strani) z navedbo originalne objave v tej znanstveni reviji.
Avtorjem je dovoljeno, da svoje delo objavijo na spletu pred in med postopkom oddaje članka (npr. na repozitorijih in na njihovih spletnih straneh), saj lahko vodi do boljšega citiranja objavljenega dela.
Vsi članki so odprto prosto dostopni po določilih Creative Commons - Priznanje avtorstva - Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0) Creative Commons License

Izhajanje periodične publikacije

Izhaja kot elektronska publikacija enkrat letno.

Podatkovne zbirke

Revija je indeksirana in povzeta v naslednjih bibliografskih zbirkah:
Cobiss.si – Kooperativni bibliografski informacijski sistem in servisi
GoogleScholar – https://scholar.google.com/
ICONDA – International Construction Database
DOAJ accepted DOAJ – revija je indeksirana v bazi Directory of Open Access Journals.
ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
ERIH PLUS
EBSCO – EBSCO Information Services
EBSCO

ISSN

e-ISSN 2350-3637 (revija na spletu)

Klasifikacija

(UDK) Špela Gala, Mojca Dolčič (UL FA)
(DOI) (UL FGG)

Prevod in lektoriranje gradiva revije

Mojca Vilfan

Pravilnik o izdajanju in delovanju

Pravilnik o izdajanju in delovanju spletne znanstvene revije je v priloženi datoteki.
Revija je vpisana v razvid medijev, MK RS, pod zaporedno številko 1836.
Revija je vpisana pri ARRS v Mednarodne bibliografske baze podatkov.

Donatorji

Revijo Igra ustvarjalnosti sofinancira: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS / Slovenian Research Agency