Vabilo k oddaji prispevkov - 5/2017

Vabilo k oddaji prispevkov

Soodvisnost med naravnim okoljem in vplivom človeštva je zaznamoval raznolik razvoj. Čeprav je bil vpliv med obdobjem industrializacije zelo izrazit, pa se je šele v zadnjih 50 letih uveljavilo zavedanje o njegovih posledicah ...

Več

Article thumbnail

 Navodila za avtorje

Revija objavlja recenzirane znanstvene članke, recenzije knjig, predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov, predstavitve delavnic, predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj, predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov ...

Več

Reviewers thumbnail

 Navodila za recenzente

Recenzijo lahko opredelimo kot kritično, večslojno, pisno oceno vrednosti znanstvenega ali strokovnega dela, ki je namenjeno za objavo. Osnovni cilj recenzije je, da nudi vse podatke, ki jih uredništvo potrebuje za odločitev o objavi prispevka nekega avtorja.

Več

Znanstvena revija
Igra ustvarjalnosti

Revije 'IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora' je brezplačna in prosto dostopna na spletu. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.


Matjaž Mikoš Reviji na pot

Dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Življenje okoli nas je stalno prepletanje med odmiranjem in ugašanjem starega in preživetega ter nastajanjem in rojevanjem novega in modernega. V majhnem prostoru kot Slovenija v svetovnem okviru dejansko je, je odločitev za postavitev in zagon nove znanstvene revije smela odločitev. V rokah držite tako prvo številko spletne znanstvene revije s pomenjujočim naslovom Igra ustvarjalnosti – Creativity game. Oba ustanovitelja in izdajatelja revije, to sta Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, sta v 20 letih samostojne poti kot samostojni članici Univerze v Ljubljani nedvomno storili korak naprej na vseh področjih svojega delovanja. Kljub ločenim potem pri izobraževanju arhitektov, gradbenikov in geodetov, sta ohranili zgledno sodelovanje pri izvajanju študijskih programov, predvsem na področju urbanizma in prostorskega planiranja.
Več

Peter Gabrijelčič (Razis)kovanje prostora

Dekan Fakultete za arhitekturo v Ljubljani

Ob rojstvu revije IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / želimo razpreti polje razumevanja raziskovalne dejavnosti, vse od njenega klasično-znanstveno-raziskovalnega pristopa, pa vse do umetniških praks, kot vidika intuitivno emotivnega raziskovanja. Z novo revijo želimo ponuditi odprt komunikacijski prostor za oblikovanje nekakšnega »common ground« vsem raziskovalcem, različnim tako po stroki kot po raziskovalnem pristopu, ki se bodisi neposredno ali posredno ukvarjajo s prostorsko problematiko. Želimo opozoriti na danes zanemarjeno vlogo umetniškega ustvarjanja kot pomembne oblike v raziskovalnem procesu, prav tako pa tudi na potrebno sodelovanje in prepletanje med vsemi oblikami in nivoji raziskovalnega dela. Za Fakulteto za arhitekturo je to še posebej pomembna tema, saj se v akademskih krogih evropskih arhitekturnih šol ponavlja nenehno vprašanje, ali naj učijo šole predvsem stroko ali so to pretežno znanstveno raziskovalne institucije. Dejstvo je namreč, da se je polovica evropskih institucij že podala na pot pretežno teoretično znanstvenega raziskovanja, ki zapušča arhitekturno snovanje kot osnovni predmet proučevanja in ga nadomešča z lastnim paradiskurzom, ki postane stroka zase, vendar brez vidnejšega vpliva na materialno ustvarjanje v arhitekturni praksi.

Več

O reviji
Igra ustvarjalnosti

Zamisel o ustanovitvi znanstvene revije 'IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora' izhaja iz uspešne znanstvene monografije z istim naslovom 'Igra ustvarjalnosti', ki je izšla leta 2012.