IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 8 | Leto 2020 | ISSN 2350-3637

Kristijan Lavtižar:

Temelji naravnega prezračevanja stavb

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2020.08.020-027 | UDK 697.921.2 | POSLANO: 8/2020 | PREGLEDANO: 10/2020 | OBJAVLJENO: 11/2020
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Pri razumevanju prostorskih vprašanj v povezavi z zdravjem je pomembno poglobljeno poznavanje dejavnikov okolja, kot je mikroklima. V zaprtih prostorih preživimo večji del dneva, zato imajo zlasti pogoji prezračevanja poseben pomen glede na njihov vpliv na naše počutje, zadovoljstvo, storilnost ali zdravje. Namen članka je prikazati pregled nad sodobnimi načini prezračevanja posameznih notranjih prostorov s poudarkom na naravnemu prezračevanju. Ključna vprašanja, ki so bila v ta namen izpostavljena, so: Kakšni sistemi so v uporabi danes, katere so njihove pomanjkljivosti in izzivi, s katerimi se srečujemo, kako so prezračevanje reševali v preteklosti ter kako je mogoče tradicionalna znanja uporabiti v sodobni arhitekturi? Zato, da bi lahko na to odgovorili, morajo biti jasne fizikalne zakonitosti. V prispevku so prikazani strnjeni standardni načini in metode prezračevanja stavb po svetu in podani predlogi za njihovo uporabo pri načrtovanju kakovostnih in trajnostno zasnovanih odprtih in zaprtih prostorov (stavba, posamezni prostor, predprostor objekta). Zbrani so primeri uporabe naravnega prezračevanja in vzorci združevanja uveljavljenih principov zračenja, ob upoštevanju zakonitosti mikroklimatskih dejavnikov, s sodobnimi tehnologijami mehanskega prezračevanja in prepustnih fasadnih sistemov. Jedro prispevka se nanaša na vprašanje: Ali obstajajo možnosti za prezračevanje stavb, ki zagotavljajo ustrezno kakovost mikroklime in sočasno ambientalno integracijo z naravnim okoljem?

KLJUČNE BESEDE
prezračevanje, sistemi klimatizacije, naravno prezračevanje, onesnaževala, smernice

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2020/IU-CG.2020.08.020-027.pdf (1.62 MB)

CITAT
Lavtižar, K. (2020). Temelji naravnega prezračevanja stavb. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (8), 20-27. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2020.08.020-027

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Attia, S., & De Herde, A. (2009). Designing the Malqaf for summer cooling in low-rise housing an experimental study. Proceedings of Passive and Low Energy Architecture (PLEA).
Aynsley, R. (2014). Natural ventilation in passive design. Environment Design Guide, 1-16.
Balvers, J., Bogers, R., Jongeneel, R., van Kamp, I., Boerstra, A., & van Dijken, F. (2012). Mechanical ventilation in recently built Dutch homes: technical shortcomings, possibilities for improvement, perceived indoor environment and health effects. Architectural Science Review, 55(1), 4-14. https://doi.org/10.1080/00038628.2011.641736
Building Research Energy Conservation Support Unit (2000). Energy Conusmption Guide 19: Energy Use in Offices. Garston, Watford. UK, British Research Establishment Conservation Support Unit.
Bujoreanu, C., & Benchea, M. (2016). Experimental study on HVAC sound parameters. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
Center for the Built Environment (2013). About mixed mode. University of California, Berkeley, 2005. Pridobljeno 4.10.2020 s spletne strain: https://cbe.berkeley.edu/mixedmode/aboutmm.html
Dovjak, M. & Kukec, A., (2019). Creating Healthy and Sustainable Buildings: An Assessment of Health Risk Factors. Cham: Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19412-3
Emmerich, S. J., Dols, W. S., & Axley, J. W. (2001). Natural ventilation review and plan for design and analysis tools. US Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology.
Etheridge, D. (2012). Natural ventilation of buildings. Department of Architecture and Built Environment, University of Nottingham.
Feustel, H. E., & Lenz, T. P. (1985). Patterns of infiltration in multi-family buildings. Building and Environment, 20(1). https://doi.org/10.1016/0360-1323(85)90025-3
Fink, R. (2013). Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.
Fisk, W. J. Rosenfeld, A. H. (1997). Estimates of improved productivity and health from better indoor environments. Indoor air, 7(3). https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.1997.t01-1-00002.x
Franck, U., Herbarth, O., Manjarrez, M., Wiedensohler, A., Tuch, T., & Holstein, P. (2003). Indoor and Outdoor Fine Particles: Exposure and Possible Health Impact. Journal of Aerosol Science.
Frazer, A. (1998). The Roman villa. University of Pennsylvania Museum Publication.
Fromonot, F. (1995). Glenn Murcutt: works and projects. Thames and Hudson.
Hasselaar, E. (2008). Health risk associated with passive houses: an exploration. Proceedings of Indoor Air.
Horan, J. M., & Finn, D. P. (2008). Sensitivity of air change rates in a naturally ventilated atrium space subject to variations in external wind speed and direction. Energy and Buildings, 40(8). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.02.013
Japelj, T. (1985). Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Ljubljana. Tehniška založba Slovenije.
Knaack, U., Klein, T., Bilow, M., & Auer, T. (2014). Façades: principles of construction. Birkhäuser.
Leyten, J. L. and S. R. Kurvers (2000). Robustness of Buildings and HVAC Systems as a Hypothetical Construct Explaining Differences in Building Complaint Rates. Healthy Buildings. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2005.11.001
Marr, D., Mason, M., Mosley, R., & Liu, X. (2012). The influence of opening windows and doors on the natural ventilation rate of a residential building. HVAC&R Research, 18(1-2). https://doi.org/10.1080/10789669.2011.585423
McManus, B. F. (2007). Sample Plan of a Roman House. The College of New Rochelle. Pridobljeno 30.8.2020 s spletne strani: http://www.vroma.org/~bmcmanus/house.html
Mlecnik, E., Van Loon, S., & Hasselaar, E. (2008). Indoor climate systems in passive houses. 29th AIVC (3).
Muhsin, F., Yusoff, W. F. M., Mohamed, M. F., & Sapian, A. R. (2017). CFD modeling of natural ventilation in a void connected to the living units of multi-storey housing for thermal comfort. Energy and Buildings, 144, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.03.035
Mumford, E. P. (2002). The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. MIT press.
Peperko, I. (2009). Primerjava sistemov prezračevanja. Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.
Prek, M. (2014). Učinkovitost prezračevanja. Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacija, Ljubljana.
Qian, H., & Zheng, X. (2018). Ventilation control for airborne transmission of human exhaled bio-aerosols in buildings. Journal of thoracic disease, 10(Suppl 19), S2295–S2304. https://doi.org/10.21037/jtd.2018.01.24
Recknagel, H., Sprenger, E., Schramek, E. R., & Čeperković, Z. (2004). Grejanje i klimatizacija: uključujući toplu vodu i tehniku hlađenja: priručnik sa 2100 ilustracija i preko 350 tabela kao i četiri tabele u dodatku. Interklima.
Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (2020). REHVA COVID-19 guidance document, How to operate and use building services in order to prevent the spread of thecoronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces.
Richardson, E. T., Morrow, C. D., Kalil, D. B., Bekker, L. G., & Wood, R. (2014). Shared air: a renewed focus on ventilation for the prevention of tuberculosis transmission. PLoS One, 9(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096334
Sacht, H., & Lukiantchuki, M. A. (2017). Windows size and the performance of natural ventilation. Procedia engineering. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.038
Skistad, Mundt, Nielsen, Hastrom, Railio. (2002). Izpodrivno prezračevanje v neindustrijskih stavbah: priročnik
Smajlovic, S. K., Kukec, A. & Dovjak, M., (2019). Association between Sick Building Syndrome and Indoor Environmental Quality in Slovenian Hospitals: A Cross-Sectional Study. International journal of environmental research and public health, Izvod 16(17). https://doi.org/10.3390/ijerph16173224
Smith, W. (1875). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. John Murray, London.
Staniforth, A. D., Kinnear, W. J. M., Starling, R., Hetmanski, D. J., & Cowley, A. J. (1998). Effect of oxygen on sleep quality, cognitive function and sympathetic activity in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. European heart journal, 19(6). https://doi.org/10.1016/S0735-1097%2898%2981728-2
Stellman, J. M. (1998). Encyclopaedia of occupational health and safety (Vol. 1). International Labour Organization.
Turner, W. J., Sherman, M. H., & Walker, I. S. (2012). Infiltration as ventilation: Weather-induced dilution. HVAC&R Research, 18(6). https://doi.org/10.1080/10789669.2012.704836/
Todorović, B. (2005). Klimatizacija. Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd.