IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Živa Deu:

Vloga in pomen delavnic v razvojnem varovanju dediščine

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.040-045 | UDK 72.719(082) | POSLANO: February 2013 | PREGLEDANO: May 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
V prispevku se natančneje seznanimo z vlogo in pomenom urbanistično-arhitekturnih in arhitekturnih delavnic. Z analizo izbranega vzorca petindvajsetih delavnic, povezanih z razvojnim varstvom dediščine grajenih struktur in celostnim ohranjanjem nepremične kulturne dediščine, je osvetljen pedagoški pomen in raziskan prenos rezultatov delavnic v prasko. Ugotovljeno je, da imajo delavnice, poleg vzgoje arhitektov, tudi širši vzgojni pomen. V delo delavnic je namreč poleg naročnikov vedno vključeno tudi lokalno prebivalstvo, ki se v procesu izvajanj seznani z malo poznanimi strokovnimi in praktičnimi znanji, brez katerih je utopija pričakovati kakovostno razvojno urejanje dediščinsko vrednih grajenih struktur. Vendar pa pregled uporabe rezultatov delavnic kaže, da prenos rezultatov ne dosega želenega obsega. Mnogi izdelki so namreč obležali v predalih naročnikov, uporabila jih je le slaba polovica. A med izdelki vseh delavnic, tudi tistih, katerih rezultati niso ali še niso v želeni obliki zaživeli v praksi, je bilo tudi gradivo trajnih vrednosti, ki ga pri svojem delu uporabljajo območni Zavodi za varstvo kulturne dediščine. Med na zavode posredovano gradivo, ki v tvornem delu kakovostnega varovanja in razvoja dediščine predstavlja pomemben del, sodijo na delavnicah izdelane večplastne analize vrednih grajenih struktur in arhitekturni posnetki. Zaradi dokazane uporabe pomembnega analitičnega gradiva in še posebej zaradi dokazanega pomena vzgoje, je s stališča razvojnega varstva slovenske kulture izvajanje delavnic v različnih naseljih slovenskega prostora nepogrešljivo.

KLJUČNE BESEDE
delavnica, vzgoja, dediščina, nepremična kulturna dediščina

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01_deu.pdf (0.27 MB)

CITAT
Deu, Ž. (2013). Vloga in pomen delavnic v razvojnem varovanju dediščine. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 40-45. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.040-045

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Deu, Ž. (2009). Identiteta hiša na Koroškem. Slovenj Gradec: LAS MDD.
Furman Oman, G. et. al. (2013). Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. Podsreda: Javni zavod Kozjanski park.
Gabrijelčič, P. et al. (2012). Igra ustvarjalnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Grandinetti, P. et al. (2006). Cavallino – treporti. Progetti per un'idea di parco. Padova: Il Poligrafo.
Ravnikar, E. (1951). Vzgoja arhitektov. Arhitekt. Revija za arhitekturo, urbanizem in uporabno umetnost , 1 (1), 48.
Steinitz, C. (2002, 23. November). Postali boste predmestje na pol poti med Atenami in Berlinom. Delo, str. 18.
Več avtorjev (2004). Strategija prostorskega razvoja. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana.