IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 7 | Leto 2019 | ISSN 2350-3637

Arbresha Ibrahimi1, Tadeja Zupančič1, Ljubo Lah1:

Zakon o muzejih kot prispevek k degradaciji muzejev v republiki Severni Makedoniji

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.076-085 | UDK 069(497.7) | POSLANO: 7/2019 | PREGLEDANO: 8/2019 | OBJAVLJENO: 10/2019
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Republika Severna Makedonija se sooča s problemi identitete. Država želi ustvariti državno identiteto, ki bi temeljila na makedonski nacionalni identiteti. Da bi dokazala makedonsko nacionalno identiteto, je Vlada (2006–2017) delovala v smeri ustvarjanja jasno opredeljene zgodovine makedonske nacionalnosti. Iskanje in dokazovanje zgodovine Makedoncev in državnih »korenin« kot čiste, etnične makedonske države predstavlja nacionalno patologijo. Muzeji delujejo kot varuhi nacionalne identitete in s tem podpirajo državno ideologijo. Toda Republika Severna Makedonija je v resnici večetnična država z mešano zgodovino, ki je za seboj pustila različne družbene in kulturne sledi. Navkljub temu pa je bil Zakon o muzejih v Republiki Severni Makedoniji spremenjen v skladu z nacionalistično ideologijo, in to v škodo primarne vrednosti in vloge muzejev. Icomov kodeks muzejske etike je mednarodni kodeks, ki muzeje in kulturo umešča v regionalni in globalni kontekst, pri čemer ne daje prednosti kateremu koli elementu muzejske kompleksnosti, v pomoč pa je tudi pri opredelitvi področij, ki jih je treba izboljšati. Analiza ustreznih makedonskih pravnih dokumentov in njihovih sprememb skozi prizmo ICOM-ovega kodeksa muzejske etike pokaže vzroke za izgubo tradicionalne vloge muzejev v Severni Makedoniji. V sklepnem delu članka opredelimo izhodišča za pravne spremembe ter potrebo po ponovni vzpostavitvi vrednosti muzejev v Republiki Severni Makedoniji in po vzpostavitvi družbeno-prostorske trajnosti prek muzejev.

KLJUČNE BESEDE
ICOM-ov kodeks muzejske etike, muzeji, zakon o muzejih Republike Severne Makedonije, družbeno-prostorska trajnost

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.076-085.pdf (1.97 MB)

CITAT
Ibrahimi, A., Zupančič, T., Lah, L. (2019). Zakon o muzejih kot prispevek k degradaciji muzejev v republiki Severni Makedoniji. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 76-84. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.076-085

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
The ICOM Code of Ethics for Museums (2017). Accessed on 7April 2019, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf
Law on Amending and Supplementing the Law on Museums (2008, 2010, 2011, 2015, 2016). Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15, 39/16.
Law on Culture, Official Gazette of the Republic of Macedonia (1998). No. 31/1998. Accessed on 7 April 2019, http://www.slvesnik.com.mk/Issues/5A5AFC3C14D749518E0C81BB6A930D37.pdf
Law on Museums, Official Gazette of the Republic of Macedonia (2004), No. 66/04, Accessed on 7 April 2019, http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=191
Law on Protection of Cultural Heritage (2004), Official Gazette of the Republic of Macedonia. No. 20/04. Accessed on 7 April 2019, http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=414
Regulations on Nature Protection (2004), Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 67/04. Accessed on 7 April 2019, http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=614
Rulebook on the standards for determining the types of museums, their work, accommodation and storage of museum objects and museum documentation (2006), Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 72/06, pp. 8 - 16, Accessed on 7 April 2019, http://www.slvesnik.com.mk/Issues/EC60D4EB1164DA47979927A750C56431.pdf
State Statistical Office of the Republic of North Macedonia (2018), Accessed on 20 June 2019, <http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=30>.
Gazevic, N., Maudus, S. (1974). Ratna privredna - Spahije. Vojna Enciklopedija, vol 8, p. 653.
Hein, H. (2000), The Museum in Transition: A Philosophical Perspective, Smithsonian Books, Washington, United States.
International council of museums (2017), ICOM Code of Ethics for Museums, International council of museums, Paris, France.
Sandahl, J. (2018), ‘The museum definition as the backbone of ICOM’, Standing committee for museum definition, prospects and, ICOM, ICOM - International council of museums.
Vasilievski, V. (2012), Skici od urbanizam i arhitektura, 2nd edn, Grafotrejd dooel Skopje, Skopje.
Skopje 2014 pod lupa (2018). Accesssed on 2018, <http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/>.