IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 7 | Leto 2019 | ISSN 2350-3637

Ivan Smiljanić1, Matija Zorn2, Peter Mikša3:

Spomeniki v funkciji državne ideologije in poenotenja teritorija: primer spomenikov vladarske družine Karađorđević na Slovenskem

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.046-053 | UDK | POSLANO: 8/2019 | PREGLEDANO: 9/2019 | OBJAVLJENO: 10/2019
Organizacija: 1 Inštitut moderne zgodovine, Ljubljana, Slovenija , 2 Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, Slovenija , 3 UL Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Ljubljana, SloveniaPOVZETEK
Spomeniki vladarjem so skupaj z državnimi prazniki, praznovanji rojstnih dni vladajoče družine, to namenskih šolskih proslav ter različnega propagandnega gradiva eden od gradnikov utrjevanja oblasti vladajoče družine. V prispevku so predstavljeni spomeniki, ki so bili postavljeni pripadnikom dinastije Karađorđević na današnjem slovenskem ozemlju v obdobju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1918–1929) ter Kraljevine Jugoslavije (1929–1941). Spomeniki so bili postavljeni kot zahvala kraljevi družini, da je osvobodila Slovenski narod, hkrati pa so poveličevali vladajočo dinastijo in simbolizirali pripadnost jugoslavizmu. Tovrstnih spomenikov sta bila deležna kralj Peter I. in njegov sin Aleksander I. Lokacije spomenikov so bila pazljivo izbrane in so se nahajale v centrih naselij ali na simbolno pomembnejših krajih. Razen manjših ostankov se spomeniki niso ohranili.

KLJUČNE BESEDE
spomeniki, ideologija, kralj Aleksander I, kralj Peter I, Dravska banovina, Kraljevina Jugoslavija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.046-053.pdf (1.86 MB)

CITAT
Smiljanić, I., Zorn, M., Mikša, P. (2019). Spomeniki v funkciji državne ideologije in poenotenja teritorija: primer spomenikov vladarske družine Karađorđević na Slovenskem. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 46-53. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.046-053

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Akcija za postavitev spomenika kralju Petru (1927). Jutro, 8, 86 (April 10, 1927), 3.
Čopič, Š. (1976). Slovensko kiparstvo v prvi polovici 20. stoletja. Sodobnost, 24, 3, 218–245.
Čopič, Š. (2000). Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Moderna galerija.
Dobida, K. (1927). Spomenik kralja Petra v Ljubljani (nekaj kritičnih opazk). Slovenec, 55, 38, (February 17, 1927), 3–4.
Globočnik, D. (2011). Spomenik kralju Petru I. v Kranju. Zgodovina za vse, 18, 1, 112–128.
Globočnik, D. (2014). Spomenik kralju Petru I. v Ljubljani. Zgodovinski časopis, 68, 1-2, 84–125.
Govor predsednika inž. Bevca (1931). Jutro, 12, 205a (September 7, 1931), 2.
Jezernik, B. (2004). Moč spomina, premoč pozabe: zgodovina ljubljanskih "nacionalnih spomenikov". Zgodovina za vse, 11, 1, 5–18.
Jezernik, B. (2014). Mesto brez spomina: javni spomeniki v Ljubljani. Ljubljana: Modrijan.
Kako je Ljubljana dobila spomenik kralja Aleksandra I. (1940). Slovenec, 68, 204a (September 6, 1940), 2.
Kako je Ljubljana prišla do spomenika kralju Petru (1931). Slovenec, 59, 201 (September 6, 1931), 2.
Komić Marn, R. (2013). Men on horseback: role and reception of the equestrian monument in Slovenia. Acta historiae artis Slovenica, 18, 2, 75–94.
Krasna manifestacija obmejnega sokolstva (1938). Jutro: ponedeljska izdaja, 19, 25 (June 20, 1938), 1.
Makuljević, N., Murovec, B. (2013). Preface. Acta historiae artis Slovenica, 18, 2, 5–6.
Manojlović Pintar, O. (2014). Arheologija sećanja: spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, Čigoja štampa.
Manojlović, O. (1997). Vladarski spomenici u Ljubljani 1908–1940. godine. Godišnjak za društvenu istoriju, 4, 2-3, 197–207.
Mikša, P. (2018). Yugoslavism written in memorials and denominations in Ljubljana. Tokovi istorije, 26, 3, 33–62.
Mikša, P., Zorn, M. (2018). Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine. In: Ajlec, K., Balkovec, B., Repe, B. (eds.): Nečakov zbornik: procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. Stoletja (p. 605–641). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Naši umetniki in spomeniški odbor (1937). Jutro, 18, 229 (October 1, 1937), 3.
Nj. Vel. kralj Peter II. je osebno odkril spomenik svojemu viteškemu očetu kralju Aleksandru I. v srcu Slovenije (1940). Slovenec, 68, 205a (September 7, 1940), 1–3.
Odkritje spomenika Viteškemu kralju v parku pred tobačno tovarno (1935). Jutro, 16, 139 (June 18, 1935), 3.
Prizori z odkritja spomenika Viteškemu kralju Uedinitelju na Rakeku (1937). Jutro, 18, 244 (October 19, 1937), 4.
Razgovor s kiparjem Francem Repičem (1939). Jutro, 20, 177 (August 2, 1939), 7.
Razgovor z ustvarjalcem kraljevega spomenika kiparjem Lojzetom Dolinarjem (1940). Slovenec, 68, 204a (September 6, 1940), 3.
Ribnica kralju Uedinitelju (1936). Jutro, 17, 157 (July 10, 1936), 3.
Rojaki! (1934). Slovenski narod, 67, 272 (November 30, 1934), 5.
Sevničani so odkrili spomenik kralju Zedinitelju (1939). Jutro, 20, 281 (December 3, 1939), 3.
Smiljanić, I. (2019). Spominske lipe za kralja Aleksandra. SLO časi, kraji in ljudje, 23, 48–53.
Sokolska Ribnica kralju Uedinitelju (1936). Jutro, 17, 160 (July 14, 1936), 3.
Spomenik kralja Aleksandra v Domžalah (1924). Jutro, 5, 137 (June 11, 1924), 3.
Spomenik kralju Zedinitelju so včeraj slovesno odkrili pri Sv. Juriju ob Ščavnici (1938). Jutro: ponedeljska izdaja, 19, 20 (May 16, 1938), 2.
Spomenik velikemu kralju v tobačni tvornici (1935). Jutro: ponedeljska izdaja, 16, 24 (June 17, 1935), 3.
Spomenik Viteškega kralja v Zagorju bodo odkrili ob zlatem jubileju zagorskega Sokola (1940). Slovenski narod, 73, 82 (April 10, 1940), 5.
Spomenik Viteškemu kralju na Jesenicah bo odkrit jutrišnjo nedeljo z veliko svečanostjo (1936). Jutro, 17, 235 (October 10, 1936), 3.
Spomenik Viteškemu kralju v Trbovljah (1939). Jutro, 20, 133 (June 11, 1939), 3.
Spomeniki Viteškega kralja v Sloveniji (1940). Jutro, 21, 208 (September 6, 1940), 5–6.
Stelè, F. (1940). Spomenik kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Ljubljani. Kronika slovenskih mest, 7, 3, 129–141.
Stupica, A. (1937). Aleksandrove propileje v Ljubljani. Slovenec, 65, 221a (September 26, 1937), 7.
Še nekaj potrebnih ugotovitev iz Kranja (1926). Slovenec, 54, 178 (August 8, 1926), 4.
Tobačni uslužbenci kralju Aleksandru (1935). Slovenec, 63, 137a (June 18th, 1935), 4.
V čast kralja Petra Osvoboditelja (1931). Slovenec, 59, 166 (July 26, 1931), 5.
V Trbovljah so odkrili spomenik Viteškemu kralju (1939). Jutro: ponedeljska izdaja, 20, 139a (June 19, 1939), 1.
Veličastna slavnost v Kranju (1926). Slovenski narod, 59, 172 (August 3, 1926), 2.
Zabel, I. (ur.) (1996). Lojze Dolinar (1893-1970): retrospektivna razstava. Ljubljana: Moderna galerija.
Zorn, M. (1997). Ideološke in vsebinske spremembe v učbenikih zgodovine. Sodobna pedagogika, 48, 5-6, 283–295.