IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 7 | Leto 2019 | ISSN 2350-3637

Barbara Mušič:

Priložnosti energijske učinkovitosti v urbanističnem načrtovanju

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.028-032 | UDK 711.4:620.9 | POSLANO: 7/2019 | PREGLEDANO: 9/2019 | OBJAVLJENO: 10/2019
Organizacija: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, SlovenijaPOVZETEK
Na globalni ravni, je tematika podnebnih sprememb tesno povezana z intenzivno rabo energije, zato je energijska učinkovitost postala eden izmed ciljev trajnostnega razvoja. Energijska učinkovitost igra pomembno vlogo v političnih programih mnogih držav. Urbanistično načrtovanje se že dalj časa spopada s posledicami podnebnih sprememb, zaradi kompleksne narave načrtovanja pa vključevanje vidika energijske učinkovitosti za urbaniste predstavlja velik izziv. Glavni cilj preglednega članka je oceniti stanje raziskav na področju urbanističnega in energijskega načrtovanja ter prepoznati skupne tematike, ki bi jih bilo možno obravnavati v prostorskih načrtih na nivoju mesta, četrti, soseske in na ravni stavbe. Vprašanja, povezana z mestno morfologijo, gostoto, mešanico rabe zemljišč in mešanico urbanih funkcij, mobilnostjo in dostopnostjo ter vprašanja, povezana z mestnim podnebjem in odprtimi prostori, so bila prepoznana kot osrednje skupne tematike v urbanističnih in energijskih študijah. Rezultati pregleda literature so pokazali, da obstajajo priložnosti za izboljšanje energijske učinkovitosti v mestih skozi urbanistično energijske tematike, ki jih je treba obravnavati v prostorskih načrtih.

KLJUČNE BESEDE
urbanistično načrtovanje, energijsko načrtovanje, energijska učinkovitost, energijske potrebe, mesta, prostorski načrti

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.028-032.pdf (0.73 MB)

CITAT
Mušič, B. (2019). Priložnosti energijske učinkovitosti v urbanističnem načrtovanju. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 28-32. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.028-032

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Amado, M., Poggi, F., & Amado, A. R. (2016). Energy efficient city: A model for urban planning. Sustainable Cities and Society, 26, 476–485. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2016.04.011
Amaral, A. R., Rodrigues, E., Rodrigues Gaspar, A., & Gomes, Á. (2018, November 1). Review on performance aspects of nearly zero-energy districts. Sustainable Cities and Society. Elsevier Ltd. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2018.08.039
Cajot, S., Peter, M., Bahu, J. M., Guignet, F., Koch, A., & Maréchal, F. (2017). Obstacles in energy planning at the urban scale. Sustainable Cities and Society, 30, 223–236. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.02.003
Chen, H.-C., De Vries, B., & Han, Q. (2016). The New Modelling Method in Urban Development: Case Study in Rotterdam. ATINER‘s Conference Paper Series PLA2015-1730. Athens Institute for Education and Research ATINER. Retrieved from https://www.athensjournals.gr/sciences/2016-3-3-3-Chen.pdf
Conticelli, E., Proli, S., & Tondelli, S. (2017). Integrating energy efficiency and urban densification policies: Two Italian case studies. Energy and Buildings, 155, 308–323. https://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.036
Csoknyai, T., Hrabovszky-Horváth, S., Georgiev, Z., Jovanovic-Popovic, M., Stankovic, B., Villatoro, O., & Szendrő, G. (2016). Building stock characteristics and energy performance of residential buildings in Eastern-European countries. Energy and Buildings, 132, 39–52. https://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.062
European Commission (2019). Clean energy for all Europeans. https://dx.doi.org/10.2833/21366
European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (COM(2010) Brussels). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
European Parliament. (2012). Directive 2012/27/EU on energy efficiency. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
Futcher, J., Mills, G., Emmanuel, R., & Korolija, I. (2017). Creating sustainable cities one building at a time: Towards an integrated urban design framework. Cities, 66, 63–71. https://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.03.009
International Energy Agency (2014). Energy Efficiency Indicators: Essentials for Policy Making, OECD/IEA, Paris. https://dx.doi.org/10.1787/9789264215665-en
Khalil, H. A. E. E. (2009). Energy efficiency strategies in urban planning of cites. In 7th International Energy Conversion Engineering Conference. https://dx.doi.org/10.2514/6.2009-4622
Lehmann, S. (2016). Sustainable urbanism: towards a framework for quality and optimal density? Future Cities and Environment, 2(0), 8. https://dx.doi.org/10.1186/s40984-016-0021-3
Los Santos, R. (n.d.). Global Energy and Climate Outlook 2018: Sectoral mitigation options towards a low-emissions economy Global context to the EU strategy for long-term greenhouse gas emissions reduction. https://dx.doi.org/10.2760/67475
Naboni, E., Malcangi, A., Zhang, Y., & Barzon, F. (2015). Defining the energy saving potential of architectural design. In Energy Procedia, 83, 140–146. Elsevier Ltd. https://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2015.12.204
Poggi, F., Firmino, A., & Amado, M. (2017). Assessing energy performances: A step toward energy efficiency at the municipal level. Sustainable Cities and Society, 33, 57–69. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.014
Rode, P., Keim, C., Robazza, G., Viejo, P., & Schofield, J. (2014). Cities and energy: Urban morphology and residential heat-energy demand. Environment and Planning B: Planning and Design, 41(1), 138–162. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.01410.1068/b39065
Roselt, K., Quaas, I., Genske, D., Klawonn, U., Männel, L., Reich, A., … Schwarze, M. (2015). ‘Effort’ (Energy Efficiency on-site) - A New Method for Planning and Realization of Energy-efficient Neighbourhoods under the Aspects of Sustainability. In Procedia Engineering 118, 1288–1295). Elsevier Ltd. https://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.484
Silva, M., Leal, V., Oliveira, V., & Horta, I. M. (2018). A scenario-based approach for assessing the energy performance of urban development pathways. Sustainable Cities and Society, 40, 372–382. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.028
Strasser, H. (2015). Implementation of Energy Strategies in Communities-From Pilot Project in Salzburg, Austria, to Urban Strategy. ASHRAE Transactions, 121.
United Nations (2016). 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
Yeo, I. A., & Lee, E. (2018). Quantitative study on environment and energy information for land use planning scenarios in eco-city planning stage. Applied Energy, 230, 889–911. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.01410.1016/j.apenergy.2018.09.014
You, Y., & Kim, S. (2018). Revealing the mechanism of urban morphology affecting residential energy efficiency in Seoul, Korea. Sustainable Cities and Society, 43, 176–190. https://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.014