IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 7 | Leto 2019 | ISSN 2350-3637

Huriye Armağan Doğan:

Uporaba tehnologije sledenja pogleda v raziskavah kulturne dediščine in praksi

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.016-021 | UDK 719 | POSLANO: 8/2019 | PREGLEDANO: 9/2019 | OBJAVLJENO: 10/2019
Organizacija: Inštitut za arhitekturo in konstrukcije, Univerza za tehnologijo Kaunas, LitvaPOVZETEK
Sledenje pogleda (angl. eye tracking) je raziskovalno orodje, ki temelji ne merjenju premikanja oči in podaja informacije o zaznavanju in vizualnem procesiranju nekega predmeta. Zato analiza procesov pozornosti opazovalca ponuja uvid v razumevanje povezave med kognitivnim procesom in premikanjem oči ter informacijo o tem, ali premikanje oči lahko razkrije človekovo zaznavanje. Tehnologija sledenja pogleda postaja v zadnjih letih vse bolj dostopna, uporablja se lahko tudi pri raziskavah kulturne dediščine. Beleženje in merjenje premikanja oči dajeta dovolj podatkov o območjih, ki najbolj pritegnejo vizualno pozornost opazovalcev, in strokovnjakom omogočata vzpostavitev strategij za prilagodljivo ponovno uporabo objektov dediščine. Članek se osredotoča na uporabo tehnologije sledenja pogleda za boljši vpogled v človekovo dojemanje in zaznavanje kulturne dediščine.

KLJUČNE BESEDE
kulturna dediščina, sledenje pogleda, raziskave, vizualna pozornost

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.016-021.pdf (0.93 MB)

CITAT
Armağan Doğan, H. (2019). Uporaba tehnologije sledenja pogleda v raziskavah kulturne dediščine in praksi. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 16-21. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.016-021

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Bergstrom, J., R., Schall, A., J. (2014). Eye Tracking in User Experience Design. Elsevier Publishing, 3.
Daniel, T. C. (1990). Measuring the Quality of the Natural Environment: A Psychophysical Approach. Journal of American Psychologist. 45(5), 634. https://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.45.5.633
Doğan, H.A. (2019). Assessment of the Perception of Cultural Heritage as An Adaptive Re-Use and Sustainable Development Strategy: Case Study of Kaunas, Lithuania. Journal of Cultural Heritage and Sustainable Development, 9 (3). https://dx.doi.org/10.1108/JCHMSD-09-2018-0066
Drewes, H. (2010). Eye Gaze Tracking for Human Computer Interaction. Dissertation, LMU München: Faculty of Mathematics, Computer Science and Statistics.
Duchowski, A., T. (2003). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. Springer Publishing, 109.
Findley, J.M., Gilchrist, I.D. (2012). Visual Attention, A Fresh Look. Journal of the British Psychologists Society, 25, 902.
Gold, J., R., Goodey, B. (1983). Behavioural and Perceptual Geography. Progress in Human Geography, 7 (4). p.578. https://dx.doi.org/10.1177/030913258300700406
Governmental Social Research Results Report, Department of Culture, Media and Sport, UK. Helmholtz, V., H. (2005). Treatise on Physiological Optics (Vol. 3). Dover Publication, 206.
Holahan, C., J. (1986). Environmental Psychology. Annual review of psychology, 37(1), 385.
Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., Van de Weijer. J. (2011). Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures. Oxford Press, 9, UK.
Kastner, S., Pinsk, M. A., De Weerd, P., Desimone, R., Ungerleider, L. G. (1999). Increased Activity in Human Visual Cortex During Directed Attention in the Absence of Visual Stimulation. Neuron, 22 (4), 751. https://dx.doi.org/10.1016/S0896-6273(00)80734-5
McMains, S. A., Kastner, S. (2009). Visual Attention, Encyclopedia of Neuroscience, 4296.
Noton, D., Stark, L. (1971). Scanpaths in Eye Movements during Pattern Perception. Journal of Science, 171(3968), 311. https://dx.doi.org/10.1126/science.171.3968.308
Tatler, B., W. (2014). Eye Movements from Laboratory to Life, Current Trends in Eye Tracking Research. Springer Publishing, 18.
Williams, D. E., Reingold, E. M., Moscovitch, M., & Behrmann, M. (1997). Patterns of Eye Movements During Parallel and Serial Visual Search Tasks. Canadian Journal of Experimental Psychology, 51(2) p.160. https://dx.doi.org/10.1037/1196-1961.51.2.151
Yarbus. A., L. (1967). Eye Movement and Vision. p.196. Zube, E. H., Sell, J. L. & Taylor, J. G. (1982). Landscape Perception: Research, Application, and Theory. Journal of Landscape Planning, 9, Elsevier Scientific Publishing, 8. https://doi.org/10.1016/0304-3924(82)90009-0