CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Janez Peter Grom1, Petra Štukovnik2

Sectoral Division of Rapallo Border Defence Systems and Discovering the Extent of the Rupnik Line Fortification System

DOI 10.15292/IU-CG.2018.06.030-040 | UDK 623.1 (497.1:450) | SUBMITTED: 8/2018 | REVISED: 9/2018 | PUBLISHED: 11/2018
Author's affiliation: 1 University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia, 2 University of Ljubljana, Faculty of Civic and geodetic Engineering, Slovenia

ABSTRACT
This study focused on improving the understanding of the actual extent and spatial impacts of the Rupnik Line as one of the two fortification systems of the Rapallo Border. To this end, the available sources were checked and the understanding about the sectoral division of the Rapallo Border’s elements was derived therefrom. The field investigation done at a micro-location level revealed the real scope of the Rupnik Line fortification facilities. By identifying and recording the individual Rupnik fortification facilities in the Municipality of Žiri and by conducting interviews, we made an overview map showing the locations of these fortification structures. This basis, testifying to the actual condition and extent of the Rupnik Line fortification system at the level of the Municipality of Žiri, made it possible to develop further in-depth research questions regarding the spatial roles and values of this system.

KEYWORDS
Rupnik Line sectorisation, Vallo Alpino sectorisation, Rapallo Border sectorisation, Rupnik Line extent, siting of Rupnik Line fortification

FULL ARTICLE
https://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_grom.pdf (0.59 MB)

CITATION
Grom, J., Štukovnik, P. (2018). Sectoral Division of Rapallo Border Defence Systems and Discovering the Extent of the Rupnik Line Fortification System. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 30-40. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.030-040

LITERATURE AND SOURCES:
Ascoli, G.I. (1878). Schizzi franco-provenzali, Archivio glottologico italiano 3
Ascoli, M. (2003). SME, la Guardia alla Frontiera, Roma.
Bernasconi, A., Muran, G. (1999). Capitolo primo »IL VALLO ALPINO DEL LITTORIO: LA SUA EPOCA«. Noi siamo all’epoca delle Nazioni murate, in Le fortificazioni del Vallo Alpino Littorio in Alto Adige, Trento, Temi, p. 15, ISBN 88-85114-18-0.
Bizjak, M. (2016). Italijanski obrambni načrti proti Kraljevini SHS/kraljevini Jugoslaviji in gradnja utrjenega obrambnega pasu na italijanski vzhodni meji (Rateče-Reka), 1927-1941, Doktorska disertacija, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične vede, Koper
Blackbourn, D. (1997). The Long Nineteenth Century: A History of Germany, 1780-1918 New York: HarperCollins.
Burgwyn, H. J. (1993). The Legend of the Mutilated Victory: Italy, the Great War, and the Paris Peace Conference, 1915-1919 (Contributions to the Study of World History), Westport, CT [etc.] : Greenwood Press.
Decisioni della commissione mista stabilita dalle convenzioni Nettuno e di Belgrado, (1929). str. 46, Rim, Ministrstvo za zunanje zadeve
Granda, S., Kordiš, I. (2004). Od držav na Slovenskem do slovenske države, Pokrajinski muzej Kočevje. Kočevje.
Grom, J.P. (2018a); Interviewee France Kavčič. Sound recording, Žirovski Vrh 53, 4226 Žiri, 16 August 2018
Grom, J.P. (2018b); Interviewee France Treven. Manual record, Lavrovec 16a, 1373 Rovte, 11 August 2018
Grom, J.P. (2018c); Interviewee Pavla Treven. Sound recording, Brekovice 15, 4226 Žiri, 5 August 2018
Habernal, M., Čermak, L., Gregar, O., Markovič, Z. (2005). Rupnikova črta in druge jugoslovanske utrdbe iz obdobja 1926-1941. Dvůr Králové nad Labem, Češka Republika, J. Škoda--FORTprint.
Ingham, J. (2011). Geomaterials Under the Microscope. (ISBN-13: 978-0124072305 ). Academic Press; 1st edition (February 15, 2013)
Jankovič Potočnik, A., Tonič, V. (2012). Fortifying Europe’s Soft Underbelly: The Rupnik Line, the Vallo Alpino and Other Fortifications of the Ljubljana, 3rd edition, Merriam Press Military Monograph Series.
James Burgwyn. H. (1993). Legend of the Mutilated Victory: Italy, the Great War and the Paris Peace Conference, 1915–1919.
Kacin-Wohinz, M. (1972). Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918 do 1921. Maribor.
Karawanken-Bote, letnik 1, št.2,12.7.1941, str.3, Kärntner Volksbund. URN:NBN:SI:DOC-9C7YTDCP
Kauffmann, J. E., Jurga, R.M. (2014). The Forts and Fortifications of Europe 1815-1945: The Central
Marinelli, O. (1923). Il Friuli e la Venezia Giulia. Problemi di geografia amministrativa e di toponomastica. Udine.
Marković, Z. (1995). Vojska kraljevine Jugoslavije in utrjevanje zahodne meje na Slovenskem 1937-1941. Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Filozofska Fakulteta, Maribor
Mikša, P., Zorn, M. (2018). Rapalska meja : četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine. V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, (Historia, ISSN 1408-3957, 25). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Milan, R. (1937) Sistem savremene stalne fortifikacije. Ratnik, sv.4, Beograd.
Terry, R.D., Chilingar, G.V. (1955) Summary of »Concerning some additional aids in studying sedimentary formations,« by M. S. Shvetsov. Journal of Sedimentary Research 25 (3):229-234
Terzić, V. (1984) Slom Kraljevine Jugoslavije. Partizanska knjiga. Ljubljana. narodna knjiga. Beograd. Pobjeda. Titograd.
Troha, N. (2001). Slovensko/jugoslovansko-italijanska meja v: Zgodovina v šoli, letnik X, št. 3. Ljubljana. str: 29.
Rozman, J. (2006). Geografska analiza prehodov čez Savo med II. Svetovno Vojno (na odseku Dol-Renke), Ul, fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
Slovenec (1926). Slovenec: političen list za slovenski narod (03.10.1926). Leto: 03.10.1926, letnik 54, številka 226.
St John Donalt A., Poole A., W., Sims, I. (1998). Concrete Petrography. First edn. Aronold and meber of the Hodder Headline Group, New York
Štukovnik, P. (2018). Poročilo št.: FA-18/01, Ul, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubjana
Žorž, G. (2016). Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. Armadnega zbora, magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana