IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 4 | Leto 2016 | ISSN 2350-3637

Tina Cotič1, Ljubo Lah2:

Začasna raba prostora kot dejavnik revitalizacije degradiranih urbanih območij

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2016.04.022-028 | UDK 711.585 | POSLANO: 8/2016 | PREGLEDANO: 9/2016 | OBJAVLJENO: 10/2016
Organizacija: 1 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
V mestih so najbolj nekoristni dalj časa zapuščeni in prazni prostori. Začasna raba stavb in stavbnih zemljišč se kaže kot neformalna praksa, ki učinkovito rešuje probleme degradiranih urbanih območij. Strokovna literatura začasno rabo prostora utemeljuje kot pozitivno zaradi njenega prispevka k prakti-ciranja bolj prožnega načrtovanja in alternativnega upravljanja mest. Po drugi strani pa različne oblike in načini začasne rabe prostora lahko spodbudijo novo, inovativno in vključujočo kulturo mestnega življenja. Pregled ključne literature izpostavlja, da tradicionalni postopki urbanističnega načrtovanja praviloma ne prepoznavajo koristi začasne rabe prostora, namesto da bi jo dopuščali, omogočali in pogojevali kot razvojni instrument. Članek se zato osredotoča na pomen in pozitivne učinke začasne rabe prostora kot pomembnega dejavnika gospodarske, družbene, kulturne in okoljske regeneracije mest. Kriterij pri izboru virov je bila znanstvena odličnost, ki smo jo preverjali na portalu SJR (Scimago Journal & Country Rank) in v bazi WOS (Web of Science) ter Scopus (The largest database of peer-reviewed literature | Elsevier).

KLJUČNE BESEDE
opuščene stavbe, razvrednotena območja, ponovna raba stavb, začasna raba urbanega prostora

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2016/IU_CG_04-2016_cotic.pdf (0 MB)

CITAT
Cotič, T., Lah, L. (2016). Začasna raba prostora kot dejavnik revitalizacije degradiranih urbanih območij. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (4), 22-28. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.022-028

VIRI IN LITERATURA:
Adaptive Reuse, Preserving our past, building our future, (2004). Australian Government, Department of the Environment and Heritage. Commenwealth of Australia, Canberra.
Andres, L. (2013). Differential Spaces, Power Hierarchy and Collaborative Planning: A Critique of the Role of Temporary Uses in Shaping and Making Places. Urban Studies, 50(4), pp. 759-775. Retrieved 27 December 2015 from: http://arc.housing.salle.url.edu/oikodomos/workspaces/app/webroot/files/references/text/adiaconu_27_Section_2_Anders.pdf
Berwyn,E. (2012). Mind the Gap: Creating Opportunities from Empty Space. Journal of Urban Regeneration and Renewal, 6/2, pp. 148-153.
Bishop, P., Lesley, W. (2012). The Temporary City. Routledge: Oxford, London.
Burckhardt, L. (1985). Die Kinder fressen ihre Revolution, Wohnen – Planen – Bauen – Grünen, DuMont Buchverlag, Köln.
Bugarič, B. (2010). Active urban scenes. In: Golicnik, B., Nikšic, M., Coirier, L. (eds.): Human cities: celebrating public space. [Oostkamp]: Stichting Kunstboek; [Brussels]: Pro materia; [Ljubljana]: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia.
Groth, J., Corijn, E. (2005). Reclaiming urbanity: Indeterminate spaces, informal actors and urban agenda Setting. Urban Studies, 42/ 3, pp. 503–526. Retrieved 28 November 2015 from: http://cercles.vtlseurope.com:8098/arxius/pdf/E140226.pdf
Haydn, F., Temel, R. (2006). Temporary Urban Spaces: Concepts for the Use of City Spaces, Berlin, Birkhäuser.
Havemann, A., Schild, M. (2007). You can use my tights or: the phenomenon of temporary solutions. Landscape Research, 32/1, pp. 45–55. Retrieved 5 January 2016 from: http://www.less-art.de/pdfs/CLAR_A_209704_O.pdf
Hentilä, H.L., Lindborg, T. (2003). Central Micro-Peripheries: Temporary uses of Central Residual Spaces as Urban Development Catalysts University of Oulu. Paper presented in ERSA 2003 Congress, Jyväskylä 27-30 August 2003. Retrieved 8. October 2015 from: https://www.jyu.fi/ersa2003/cdrom/papers/242.pdf
Imam, A.(2013). The temporary Use of Urban Space: The case of Mina, Saudi Arabia. Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Departamento de Construcciones Arquitectónicas I, CAI.
Kastelic, O. (2015). Letno poročilo v zadrugi. Specialistično delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana. Retrieved 3 January 2017 from: http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/kastelic104.pdf
Klafft, T. (2014). Prakse situacijskega urbanizma. Praznine, No 7. Retrieved 2 October 2015 from: http://www.praznine.si/prakse-situacijskega-urbanizma/
Koželj, J. (2008). Sodobni urbanizem ne določa, ampak predvsem omogoča. Glasilo Mestne občine Ljubljana, No 2, Year XIII, predstavitev novega Prostorskega načrta MOL: pp. 4–7.
Kurnik, A., Beznec,B. (2009). Rezident tujec: izkušnja Roga na margini. Časopis za kritiko znanosti, Year 37, No 238, pp. 181-189. Retrieved 10 January 2017 from: http://www.dlib.si
Lah, L., Seljak, I., Krmelj, T. (2015). Re-use - a fundamental principle in the strategy of preserving heritage. In: International scientific conference Cultural heritage - possibilities for spatial and economic development, Arhitektonski fakultet, Zagreb.
Mlinar, Z. (2009). Časovna organizacija in kakovost bivalnega okolja. IB revija, XLIII/1: pp. 79–90. Retrieved 4 November 2015 from: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2009/IB1-09.pdf#5
Onkraj gradbišča, https://onkrajgradbisca.wordpress.com (8 October 2015).
Oswalt, P., Klaus, O., Philipp, M. (2013). Urban Catalyst. The Power of Temporary Use. Berlin: Dom Publishers.
Peterlin, M. (2015). Lokalne pobude in urbani razvoj. In: Križnik, B., Peterlin, M., Žaucer, T. (eds.): Skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in urbani razvoj, Zbornik prispevkov s posveta, Inštitut za politike prostora, Ljubljana., pp. 8-13. Retrieved 5 October 2015 from: http://prostorisodelovanja.si/wp-content/uploads/2014/06/20150824-zbornik-Prostori-sodelovanja.pdf
Reus, T. (2014). The Temporality of Temporary Uses of Space: An Actor-Centred Institutionalist Analysis of Decision-Making Processes. University of Amsterdam, Graduate School of Social Sciences, Master’s Urban and Regional Planning, Master thesis, Amsterdam.
Straus, M. (2015). Skupnostne prakse v urejanju prostora: primer Dunaja. In: Križnik, B., Peterlin, M., Žaucer, T. (eds): Skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in urbani razvoj, Zbornik prispevkov s posveta, Inštitut za politike prostora, Ljubljana., pp. 8-13. Retrieved 5 October 2015 from: http://prostorisodelovanja.si/wp-content/uploads/2014/06/20150824-zbornik-Prostori-sodelovanja.pdf
Tovarna Rog, www.tovarna.org (9 March 2016).
Urban Catalysts (2003). Strategies for temporary uses – potential for development of urban residual areas in European metropolises. Retrieved 5 October 2015 from: www.templace.com
Urban Catalysts, www.urbancatalyst.net/ (3 October 2015).
Urban Pioneers (2007). Temporary Use and Urban Development in Berlin. Stadtentw+klungdurch Zwischennutzung. Jovis: Berlin.
Uršič, M. (2011). Tovarna Rog kot sredstvo urbane revitalizacije ali ekonomske regeneracije mesta? Družbeni vidiki prenove nekdanjih industrijskih območij. Arhitektov bilten, Mednarodna revija za teorijo arhitekture, Year 41, No. 190/191, pp. 8-11. Retrieved 27 December 2015 from: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6C3IHY3Y/
Zakon o zadrugah, Uradni list RS, No. 13/92. Ljubljana.