IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 3 | Leto 2015 | ISSN 2350-3637

Gašper Šmid1, Gašper Rus1, Samo Saje1, Martin Klun1, Jernej Nejc Lombar1, Jan Ratej1:

Projekt programa PKP2: ocena stanja železniških jeklenih mostov s pregledom metodologij za oceno preostale življenjske dobe

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2015.03.100-106 | UDK 624.014.2: 625.1 | POSLANO: 09/2015 | PREGLEDANO: | OBJAVLJENO: 10/2015
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, SlovenijaPOVZETEK
Obravnavana je problematika slovenskega železniškega infrastrukturnega omrežja, kjer smo se osredotočili na analizo jeklenih železniških mostov in oceno njihove preostale življenjske dobe. Analizo smo opravili na podlagi vhodnih podatkov, pridobljenih s strani podjetja Slovenske železnice d.o.o., ki so zajemali geometrijske podatke mostov in podatke o prometnih obremenitvah. Slednji so nam služili za računsko analizo, saj je pri oceni preostale življenjske dobe jeklenih železniških mostov ključno utrujanje jekla, ki je povezano s cikli obremenjevanja. Vzpostavili smo spletno bazo, v kateri so dostopni osnovni podatki o mostovih ter pri nekaterih fotografije, lokacija in dokumenti v digitalni obliki. Metodologijo za oceno preostale življenjske dobe smo uporabili za most čez Savo pri Litiji. Izkazalo se je, da so rezultati zelo občutljivi na vhodne parametre. Preostalo življenjsko dobo mostov je težko izraziti v časovnih enotah, saj je fenomen utrujanja kompleksen in odvisen predvsem od količine pretovora (število vlakov, masa in število vagonov ter lokomotiv itd.) poleg tega tudi od velikosti obstoječih razpok na jeklenih elementih mostov, ki so zanesljivo prisotne. Rezultati uporabljenih metodologij so pomembni predvsem iz vidika primerjalne ocene varnosti med posameznimi mostovi.

KLJUČNE BESEDE
utrujanje, preostala življenjska doba, železniška infrastruktura, jeklen železniški most, prometne obremenitve, trajnost in palmgren-minerjevo pravilo

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_smid.pdf (0.89 MB)

CITAT
Šmid, G., Rus, G., Saje, S., Klun, M., Lombar, J., Ratej, J. (2015). Projekt programa PKP2: ocena stanja železniških jeklenih mostov s pregledom metodologij za oceno preostale življenjske dobe. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (3), 100-106. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.100-106

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)