IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 3 | Leto 2015 | ISSN 2350-3637

Polonca Andrejčič Mušič1, Ilka Čerpes2:

Celostni pristop k integraciji kolesarskega prometa v urbano krajino

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2015.03.078-088 | UDK 656.183:712.25 | POSLANO: 05/2015 | PREGLEDANO: 09/2015 | OBJAVLJENO: 10/2015
Organizacija: 1 Ljubljana, Slovenia, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Kakovost javnega prostora je mogoče opisati s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki. Povezanost prostora s kolesarsko infrastrukturo je kazalnik, ki določa stopnjo privlačnosti javnega prostora za kolesarski promet. Želimo poiskati optimalno razmerje med dobrimi pogoji za kolesarski promet, kot eno izmed vodilnih oblik trajnostne mobilnosti ter obliko in podobo prostora, ki pogojuje zdrav življenjski slog. Novost, ki jo razvijamo, je popolnoma drugačen pogled na izhodišče načrtovanja kolesarske infrastrukture, saj v ospredje načrtovanja, namesto lastnosti fizične infrastrukture, postavimo človeka, kot najpomembnejše merilo kakovosti. Tako problematika reševanja kolesarskega prometa ni več samo prometno-tehnični problem, temveč načrtovanje in urejanje le-tega dobi multidisciplinaren značaj. Kompleksnost človeka namreč ne more obvladati le ena znanost ali veda. Opredelili bomo celostni multidisciplinarni metodološki pristop k vrednotenju kakovosti kolesarske infrastrukture, ki bo enakovredno vključeval tudi kriterije zaznavanja in dojemanja prostora z vidika različnih uporabnikov kolesarske infrastrukture. Iščemo sistem kriterijev, ki omogoča celostno načrtovanje kolesarske infrastrukture v mestnem prostoru in v zaledju mest. Izboljšati želimo obliko javnega prostora in omogočiti trajnostno mobilnost ter posledično, ob zmanjšanju negativnih posledic prometa na okolje, prispevati k izboljšanju kakovosti življenja. Vsa znanstvena dognanja iz raziskave bomo dokazali na praktičnem primeru sistema za dobro delovanje kolesarskega prometa v štirih slovenskih priobalnih občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran.

KLJUČNE BESEDE
vzdržno urbanistično načrtovanje, vzdržno urbanistično oblikovanje, celostni pristop, integracija kolesarskega prometa, doživljajska vpetost kolesarske infrastrukture

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_music.pdf (0.58 MB)

CITAT
Andrejčič Mušič, P., Čerpes, I. (2015). Celostni pristop k integraciji kolesarskega prometa v urbano krajino. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (3), 78-88. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.078-088

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., Angel, S. (1977). A Pattern Language – Towns, Buildings, Construction. USA: Library of Congress Catalogue.
Appleyard, D., Lynch, K., Myer, J. (1964). The View from the Road. Massachusetts: Cambridge MA, MIT Press.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. (2003). Public Places, Urban Spaces; The Dimensions of Urban Design. Oxford: DC – Island Press.
CROW (2007). Record 25 – Design manual for bicycle traffic. The Netherlands: Technology Platform for Transport, Infrastructure, and Public Space.
Cullen, C., 1961/1971. The Concise Townscape. New York: Architectural Press – Imprint of Roudlege of the Taylor & Francis Group.
Čerpes, I. (2013). Z javnim prevozom uravnan razvoj mest. Arhitektov bilten. Letnik XLIII (197.198), pp. 56–60.
Gehl, J. (2011). Life between Buildings: Using Public Space. Washington – Covelo – London: Island Press.
Gehl, J. (2010). Cities for People. Washington – Covelo – London: Island Press.
Koželj, J. (2008). Urbanistično oblikovanje. In I. Čerpes, ed. Urbanistično načrtovanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, pp. 167–178.
Lynch, K. (1960). Image of the City. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
Rossi, A. (1982). The Arhitecture of the City. Chicago, Illinois, New York: Institute for Architecture and Urban Studies. Adell, E., Ljungberg, C. (2014). The Poly-SUMP Methodology Guidelines. Brussels: European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport. Accessed on 12 October 2014 from: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/tool/polysump-sump-guidelines-final_0.pdf
Dufour, D. (2010). Presto Cycling Infrastructure Policy Guide. Brussels: European Cyclists’ Federation. Accessed on 19 March 2015 from: http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/PRESTO_Cycling_Policy_Guide_Infrastructure.pdf
Nasuita Lompair – National Transport Authority (2011). The National Cycle Manual. Dublin: Transportation Office. Accessed on 27 April 2015 from: https://www.cyclemanual.ie/
Internet 1: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm (Accessed on 15 June 2015)
Internet 2: http://www.eurovelo.org (Accessed on 20 June 2015)