IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 3 | Leto 2015 | ISSN 2350-3637

Jošt Berčič:

Stanje na področju vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje v Evropski uniji: vključevanje javnosti v prostorsko načrtovanje med teorijo in prakso

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2015.03.054-061 | UDK 711.2:35.073.533 | POSLANO: 05/2015 | PREGLEDANO: 09/2015 | OBJAVLJENO: 10/2015
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Na področju vključevanja javnosti v postopke prostorskega načrtovanja obstaja velika razlika med teorijo v literaturi in implementacijo v praksi. Število objav in publikacij na temo participacije javnosti se je v zadnjih15 letih vidno povečalo, kar prikazuje pomembnost in zapletenost tega področja. V članku je na podlagi pregleda razpoložljive literature narejen pregled trenutnega stanja na področju vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje v Evropski Uniji (EU). Raziskava je osredotočena na tri največkrat omenjena področja v literaturi: zakonodajna podlaga za vključevanje javnosti, odnos ostalih deležnikov v procesu prostorskega načrtovanja do vključevanja javnosti in pregled študij praktičnih primerov. S pregledom literature na teh treh ključnih področjih je v tem članku prikazano trenutno stanje na področju vključevanja javnosti v postopek prostorskega načrtovanja v teoriji in praksi v EU.

KLJUČNE BESEDE
javnost, participacija, vključevanje, prostorsko načrtovanje

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_bercic.pdf (0.52 MB)

CITAT
Berčič, J. (2015). Stanje na področju vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje v Evropski uniji: vključevanje javnosti v prostorsko načrtovanje med teorijo in prakso. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (3), 54-61. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.054-061

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Arciniegas, G., Janssen, R. (2012). Spatial decision support for collaborative land use planning workshops. Landscape and urban planning. No. 107, pp. 332–342. doi:10.1016/j.landurbplan.2012.06.004
Arhus convention (1998). Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters. Accessed on: 10.10.2015: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
Arnstein, S. R. (1969). Ladder of citizen participation. Journal of American institute of planners. No. 35, pp. 216–224. http://doi.org/10.1080/01944366908977225 .
AspernVienna’s Urban Lakeside. (2013). Accessed on 20.11.2013: http://www.aspern-seestadt.at/en/investing-co-shaping/aspern-citylab/
Baloh, T., Simoneti, M., Cerar, A. (2014). Sodelovanje javnosti v prostorskem načrtovanju: Primerjava med Slovenijo in izbranimi evropskimi državami. Ljubljana: Inštitut za politiko prostora. PIC – pravno informacijski center nevladnih organizacij.
Bizjak, I. (2012). Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0. Urbani izziv. No. 1, pp. 36–48. http://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2012-23-01-004
Bristol accord (2005). Conclusions of ministerial informal on sustainable communities in Europé. Accessed on10.10.2015: http://www.eib.org/attachments/jessica_bristol_accord_sustainable_communities.pdf
Boroushaki, S., Malczewski, J. (2010). Measuring consensus for collaborative decision-making: A GIS-based approach. Computers, Environment and Urban Systems. No. 34, Vol. 4, pp. 322–332. http://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2010.02.006
Brown, G., Kytta, M. (2014). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. In Applyeed Geography. No. 46, pp. 122–136. http://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004
Busck, A. G., Hidding, M. C., Kristensen, S. B. P., Persson, C., Praestholm, S. (2009). Planning approaches for urban areas: Case studies from Denmark, Sweden and the Netherlands. Geografisk Tidsskrift – Danish journal of geography. No. 109, Vol. 1, pp. 15–32. http://doi.org/10.1080/00167223.2009.10649593
Callahan, K. (2007). Citizen participation: Models and methods. International Journal of Public Administration. No. 30, pp. 1179–1196. http://doi.org/10.1080/01900690701225366
Conrad, E.,Cassar, L. F., Jones, M., Eiter, S., Izaovičova, Z., Barankova, Z.,Chriestie, M., Fazey, I. (2011). Rhetoric and reporting of public participation in landscape policy. Journal of environmental policy and planning. Vol. 13, No. 1, pp. 23–47. http://doi.org/10.1080/1523908X.2011.560449
Conelly, S. (2006). Looking inside public involvement: how is it made so ineffective and can we change this. Oxford universety press and Community development journal. 41 (1), pp. 13–24. http://doi.org/10.1093/cdj/bsi046
Creighton, J. L. (2005). The public participation handbook: Making better decisions through citizen involvement. San Francisco: Jossey - Bass.
De Montis, A. (2014). Impact of the European landscape convention on national planning systems: A comparative investigation of six case studies. Landscape and urban planning. No. 124, pp. 53–65. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.005
Douglass, M., Friedmann, J. (1998). Cities for citizens. Planning and the Rise of Civil Society in a global age. West Sussex: John Wiley & sons.
Eiter, S., Lange Vik, M. (2014). Public participation in landscape planning: Effective methods for implementing the European landscape convention in Norway. Land use policy. No. 44, pp. 44–53. http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.11.012
Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010). Brussels. Accessed on 10.5.2014: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
Faga, B. (2006). Designing Public Consensus: The Civic Theater of Community Participation for Architects, Landscape Architects, Planners and Urban Designers. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
Fagotto, E., Fung, A. (2006). Empowered participation in urban governance: The Minneapolis urban revitalization project. International Journal of Urban and Regional Research. No. 30(3), pp. 638–655. http://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2006.00685.x
Goodchild, M. (2007). Citizens as voluntary sensors: spatial data infrastructure in the world of web 2.0. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research. No. 2, pp. 24–32.
Hurlbert, M., Gupta, J. (2015). The split ladder of participation: A diagnostic, strategic, and evolution tool to assess when participation is necessary. Environmental science & policy. No. 50, pp. 100–113. http://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.01.011
Falleth, E. I., Hansen, G. S. (2011). Participation in planning – a studi of urban development in Norway. European journal of spatial development. Accessed on 9.5.2015: http://www.nordregio.se/Global/EJSD/Refereed%20articles/refereed42.pdf
Johanes, F. (2009). The instrument of urban design. Wien, Wien 3420 Aspern Development AG. Accessed on 10.10.2014: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAAahUKEwjCwaueoPLIAhUFPBQKHdK6Bq8&url=http%3A%2F%2Fwww.aspern-seestadt.at%2Fresources%2Ffiles%2F2013%2F11%2F5%2F3143%2F2011-citylab-report-2-2-the-instruments-of-urban-design-engl.pdf&usg=AFQjCNEuS37J-vnA2futReQtEFvDlmKIFQ&bvm=bv.106379543,d.bGQ
Lah, L. (2011). Participacija javnosti v arhitekturi in urbanizmu : med teorijo in prakso. AB : arhitektov bilten, No. 188/189, pp. 30–32.
Leipzig charter (2007). Document on sustainible European cities. Accessed on 10.10.2014: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
Ludivine, D., Florence, D. (2010). New town planning instruments: participation or governance? The case of Brussels through the ’Botanique structure plan’. Planning perspective. Vol. 25, No. 2, pp. 171–191. http://doi.org/10.1080/02665431003612966
Maier, K. (2001). Citizen participation in planning: Climbing the ladder. European Planning Studies, 9(6), pp. 707–719. doi: 10.1080/713666506
Mohamed Sameh, H. M. (2011). Public participation in urban development proces through information and communication technologies. masters degree thesis. Cairo: Ain sham university, Faculty of engineering, Dapartment of urban planning.
Ogorelec, B. (1995). Komuniciranje z javnostjo. Priročnik za urbaniste. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Ogorelec, B. (1990). Sodelovanje ljudi v načrtovalskem postopku. Urbani izziv. 1990, No. 11, pp. 25 – 30.
Pek Drapal, D., Drevenšek. M. (2001). Participacija javnosti kot del strategije odnosov z javnostmi pri prostorskem planiranju. Teorija in praksa. 2001, No. 4, pp. 608–628. Accessed on 4. 5. 2013: http://www.consensus.si/upload/publikacije/terija-in-praksa_participacija-javnosti-kot-del-strategije-odnosov-z-javnostmi-pri-prostorskem.pdf
Petts, J., Leach, B. (2000). Evaluating Methods for Public Participation: A Literature Review, R & D Technical Report, E135, Bristol: Environmental Agency. Accessed on 4. 5. 2013: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/290295/stre135-e-e.pdf
Ploštajner, Z. (2003). Participacija v prostorskem planiranju. Urbani izziv. No. 1, pp. 51–54.
Pogačnik, A. (1999). Urbanistično planiranje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo.
Sorensen, A., Sagaris, L. (2010). From participation to the right to the city: Democratic place management at the neighborhood scale in comparative perspective. Planning Practice and Research. 25(3), pp. 297–316. http://doi.org/10.1080/02697459.2010.503424
Tulloch, D. (2008). Public participation GIS (PPGIS). In K. Kemp (Ed.), Encyclopedia of geographic information science (pp. 352–355). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. Accessed 5.10.2013: http://doi.org/10.4135/9781412953962.n165
Verovšek, Š. (2012). Razvoj predstavitvenih tehnik za posredovanje interdisciplinarnih prostorskih vsebin laični javnosti. PhD thesis. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture.