IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 3 | Leto 2015 | ISSN 2350-3637

Jernej Vidmar1, Janez Koželj1:

Prilagodljivi urbanizem: pristop s parametričnimi kartami

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2015.03.044-052 | UDK 374:303.425:711.4(497.4) | POSLANO: 09/2014 | PREGLEDANO: 05/2015 | OBJAVLJENO: 10/2015
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Velike okoljske spremembe in tehnološki razvoj, ki povzročajo hitre in nepredvidljive spremembe, silijo naša mesta v reorganizacijo in prilagoditev na vseh nivojih. Sodobna mesta postajajo vse bolj dinamična in odprta za prihodnje spremembe, katerim pa tradicionalni operativni instrumenti regulacije zazidave (npr. OPPN/zazidalni načrt) ne morejo slediti. Manjka jim prožnost in odzivnost, ki bi lahko sledili hitrosti in nepredvidljivosti sprememb. Zato potrebujemo bolj prilagodljive metode načrtovanja mest. V tem članku predstavljamo novo metodo načrtovanja in oblikovanja, ki bi lahko izboljšala običajne instrumente regulacije zazidave. Predlagana metoda temelji na t. i. parametričnih kartah, ki omogočajo odprto, prožno in odzivno načrtovanje in oblikovanje mestne zazidave. Parametrične karte preoblikujejo regulacijska določila zazidave v neposreden (interaktiven) prostor rešitev (ang. solution space), znotraj katerega je možno oblikovati in ovrednotiti množico veljavnih variant zazidave. To omogoča prilagodljivo načrtovanje mest, odprto za spremembe v prihodnosti. Da bi ocenili predlagano metodo, smo razvili interaktivno prototipno aplikacijo. Predhodni rezultati kažejo, da lahko z uporabo parametričnih kart, ki opisujejo regulacijske pogoje zazidave, izboljšamo proces urbanističnega načrtovanja in oblikovanja. Nakazujejo tudi, da bi parametrične karte lahko dopolnile običajne urbanistične dokumente na način, da ti postanejo bolj prožni in odzivni, kar bolje ustreza potrebam v načrtovanju in oblikovanju sodobnega mesta.

KLJUČNE BESEDE
prilagodljivo, parametrično, urbanistično načrtovanje, urbanistično oblikovanje.

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_vidmar.pdf (1.1 MB)

CITAT
Vidmar, J., Koželj, J. (2015). Prilagodljivi urbanizem: pristop s parametričnimi kartami. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (3), 44-52. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.044-052

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Aydin, S. (2013). CODING SHAPE GRAMMARS: Hints for generating a parametric design tool for large-scale urban renewal projects. In Cutting Edge: 47th International Conference of the Architectural Science Association (pp. 177–186). Hong Kong: The Architectural Science Association (ANZAScA).
Batty, M. (2012). Building a science of cities. Cities, 29(6), S9–S16. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2011.11.008 .
Batty, M. (2013). The new science of cities. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Beirao, J. N. (2012). CItyMaker; Designing Grammars for Urban Design. A+BE | Architecture and the Built Environment (Vol. 2). Delft, Netherlands: TU Delft. http://dx.doi.org/10.7480/a+be.vol2.diss5.
Beirao, J. N., Duarte, J. P., & Stouffs, R. (2011). Creating Specific Grammars with Generic Grammars: Towards Flexible Urban Design. Nexus Network Journal, 13(1), 73–111. http://dx.doi.org/10.1007/s00004-011-0059-3.
Billen, R., Cutting-Decelle, A.-F., Marina, O., de Almeida, J.-P., Caglioni, M., Falquet, G., ˝... Zlatanova, S. (2014). 3D City Models and urban information: Current issues and perspectives. In R. Billen, A.-F. Cutting-Decelle, O. Marina, J.-P. de Almeida, C. M., G. Falquet, ... S. Zlatanova (Eds.), 3D City Models and urban information: Current issues and perspectives – European COST Action TU0801 (pp. I–118). Les Ulis, France: EDP Sciences. http://dx.doi.org/10.1051/TU0801/201400001 .
Canuto, R., & Manuel, L. (2010). Parametric urbanism: emergence, limits and perspectives of a new trend in urban design based on parametric design systems. V!RUS, 3.
Čerpes, I., Koželj, J., Blejec, G., Fatur, M., Gregorčič, G., Jankovič, K., Matjašec, D., Simoneti, M., Struna, A. (2001). Priporočila za urejanje naselij: zaključno poročilo o raziskovalni nalogi. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, Faculty of architecture.
DeVries, B., Tabak, V., & Achten, H. (2005). Interactive urban design using integrated planning requirements control. Automation in Construction, 14(2), 207–213. http://dx.doi.org/16/j.autcon.2004.07.006.
Elliott, D. (2008). A better way to zone: ten principles to create more liveable cities. Washington, DC: Island Press.
Goldstein, J. (2004). Zoning Alternatives: Current Trends and New Directions. University of North Carolina. Accessed on 19.4.2014 at: https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:fdd51d84-a226-420a-abe0-0d9d77849182.
Gunder, M. (2011). Commentary: Is Urban Design Still Urban Planning? An Exploration and Response. Journal of Planning Education and Research, 31(2), 184–195. http://dx.doi.org/10.1177/0739456X10393358.
Halatsch, J., Kunze, A., & Schmitt, G. (2008). Using Shape Grammars for Master Planning. In J. S. Gero & A. K. Goel (Eds.), Design Computing and Cognition ’08: Proceedings of the Third International Conference on Design Computing and Cognition (pp. 655–673). Springer Netherlands.
Henn (2014). Adaptive urbanism. Accessed on 20.6.2014: http://www.henn.com/en/research/adaptive-urbanism.
Hirt, S. (2007). The Devil Is in the Definitions. Journal of the American Planning Association, 73(4), 436–450. http://dx.doi.org/10.1080/01944360708978524 .
Ho, J. K.-C. (2011). Cycle Study as the Basis of Adaptive Urbanism. In F. Neuhaus (Ed.), Studies in Temporal Urbanism (pp. 3–6). Dordrecht: Springer Netherlands. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0937-9 .
Lemmens, M. (2009). Re-Zoning Alberta: Smart Regulation for Smart Growth. McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 5(1), 115–137.
Otto, F., & Rasch, B. (1996). Finding Form: Towards an Architecture of the Minimal. Berlin, Germany: Edition Axel Menges.
Oxman, R. (2008). Performance-based design: current practices and research issues. International Journal of Architectural Computing, 06(01), 1–17. http://dx.doi.org/10.1260/147807708784640090.
Pensa, S., & Masala, E. (2014). InViTo: An Interactive Visualisation Tool to Support Spatial Decision Processes. In N. N. Pinto, J. A. Tenedorio, A. P. Antunes, & J. R. Clader (Eds.), Technologies for Urban and Spatial Planning: Virtual Cities and Territories (pp. 135–153). Hershey, PA: IGI Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-4349-9.ch007 .
Pissourios, I. A. (2014). Top-down and bottom-up urban and regional planning: towards a framework for the use of planning standards. European Spatial Research and Policy, 21(1), 83–99. http://dx.doi.org/10.2478/esrp-2014-0007.
Pitts, G., Farley, H., & Datta, S. (2013). Research in practice: An exercise in generative urban massing. In R. Stouffs, P. Janssen, S. Roudavski, & B. Tunçer (Eds.), Open Systems: Proceedings of the 18th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2013) (pp. 685–694). Singapore: CAADRIA, CASA.
Schnabel, M. A., & Karakiewicz, J. (2009). Rethinking Parameters in Urban Design. International Journal of Architectural Computing, 5(1), 84–98. http://dx.doi.org/10.1260/147807707780912994 .
Schumacher, P. (2013). Free Market Urbanism – Urbanism beyond Planning. In T. Verebes (Ed.), Masterplanning the Adaptive City – Computational Urbanism in the Twenty-First Century. New York, ZDA: Routledge.
Steele, W., & Ruming, K. J. (2012). Flexibility versus Certainty: Unsettling the Land-use Planning Shibboleth in Australia. Planning Practice and Research, 27(2), 155–176. http://dx.doi.org/10.1080/02697459.2012.662670 .
Steino, N. (2010). Parametric Thinking in Urban Design: A Geometric Approach. In CAAD, Cities, Sustainability?: Proceedings for the fifth International Conference of the Arab Society for Computer Aided Architectural Design ASCAAD 2010 (pp. 261–270). Fes, Morocco: ASCAAD.
Šašek Divjak, M. (1999). Guiding urban development on the municipal level. Urbani izziv, 10(2), 163–167. . http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-1999-10-02-002
Turrin, M., Stouffs, R., & Sariyildiz, S. (2013). Performance-based parametrization strategies. In R. Stouffs, S. Janssen, & B. T. Roudavski (Eds.), Open Systems: Proceedings of the 18th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2013) (pp. 519–528). Singapore: CAADRIA, CASA.
Verebes, T. (2013a). Masterplanning the Adaptive City: presentation. Accessed on 11.9.2014: http://vimeo.com/74103602.
Verebes, T. (2013b). Masterplanning the Adaptive City: Computational Urbanism in the Twenty-First Century. (T. Verebes, Ed.). New York, ZDA: Routledge.