IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 3 | Leto 2015 | ISSN 2350-3637

Velimir Stojanović:

Vzroki in posledice ciklusa sprememb v urbani morfologiji: urbana teorija in praksa

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2015.03.038-043 | UDK 711.4 | POSLANO: 06/2015 | PREGLEDANO: 09/2015 | OBJAVLJENO: 10/2015
Organizacija: Univerza v Prištini, Kosovska Mitrovica, Fakulteta tehničnih znanosti, KosovoPOVZETEK
Ciklusi sprememb v urbani morfologiji imajo zgodovinsko razsežnost, ki je povezana s tistimi tokovi preteklih sprememb, ki s svojo močjo in učinki vplivajo na spremembe preteklih in sedanjih morfoloških pogojev, z mislimi na prihodnost. Tokovi preteklih trendov praviloma niso tesno povezani z urbano morfologijo, razen v redkih primerih. Dinamični učinki v prostoru pričajo o odtujitvi tokov in o vrsti njihovih notranjih dogodkov, ki se po navadi odvijajo ne glede na vzroke in posledice – so učinki zamisli, interesov in ciljev, ki delujejo na podlagi stanja urbane morfologije, tako njenih delov kot celote. Članek predstavlja ciklus vzrokov, razlogov, vplivov in posledic sprememb. Prostorske raziskave so obravnavale urbano morfologijo, strukturo in prisotnost reda/prostorskih pogojev v teoriji in praksi. Ciklusi sprememb, kot se kvantitativno in kvalitativno izražajo v prostoru in času, zato ne vsebujejo le algoritma dogodkov, saj se matematični, abstraktni izraz/abstraktna oblika ter objektivna in vizualna predstavitev te abstraktne oblike lahko izražajo in predstavljajo na veliko načinov.

KLJUČNE BESEDE
morfologija, ciklus, sprememba, vzrok, posledica, pravilo

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_stojanovic.pdf (0.59 MB)

CITAT
Stojanović, V. (2015). Vzroki in posledice ciklusa sprememb v urbani morfologiji: urbana teorija in praksa. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (3), 38-43. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.038-043

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Benevolo, L. (2004). Grad u istoriji Evrope [The European City]. Beograd: Agora-Klio. (In Serbian)
Doevendans, K., Sheel, A., Meulder, B. (2014). Modern city as modular construct. Proceedings of the 21thInternational Seminar on Urban Form, held in Porto, from 3 to 6 July 2014. http//isuf2014.fe.up.pt/ISUF2014_%20Book%20of%20Abstracts. Pdf, Accessed on 15 June 2015.
Elin, N. (2002). Postmoderni urbanizam [Postmodern urbanism]. Beograd: Orion Art. (In Serbian)
Kropf, K. (2001). Conceptions of change in the built environment. Urban Morphology, 5 (1), p. 31. http://urbanform.org/online_unlimited/um200101_29_42.pdf, Accessed on 10 April 2015.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge, Massachusetss: MIT Press.
Macus,L., Colding.J. (2014). Toward an intergrated theory of spatial morphology and resilient urban system. Ecology and Society, 19 (4), p. 9: http://dx.doi.org.105751/es-06939-190455. Accessed on 15 June 2015.
Neto, P., Moreira, T. (2012). Urban policy in Brazil: Mismatches in the social management of land appreciation. SPATIUM International Review, 28, pp. 4-5.
Petrović, G., Polić, D. (Eds.) (2008). Priručnik za urbani dizajn [Urban Design Compendium]. Beograd: Prograf – Orion Art. (In Serbian)
Radović, R. (2005). Forma grada [Urban form]. Beograd: Orion Art. (In Serbian)
Šiđanin, P. (2006). Objektno-orijentisani sistem banki podataka za korišćenje prostornih i neprostornih podataka [An object – oriented database system for spatial and nonspatial data use]. Izgradnja, 60 (3/4), p. 66.
Sitte, C. (2006). Umetničko oblikovanje gradova [City Planning According to Artistic Principles]. Beograd: Građevinska knjiga. (In Serbian)