IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 3 | Leto 2015 | ISSN 2350-3637

Minas Bakalchev1, Sasha Tasic1, Violeta Bakalchev2, Mitko Hadzi Pulja1:

Linije

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2015.03.024-029 | UDK 711.416 | POSLANO: 06/2015 | PREGLEDANO: 09/2015 | OBJAVLJENO: 10/2015
Organizacija: 1 Univerza Sv. Cirila in Metoda, Fakulteta za arhitekturo, Skopje, Makedonija, 2 UCAS Fakulteta za arhitekturo in oblikovanje, Skopje, MakedonijaPOVZETEK
Dojemanje elementov nekega sistema pogosto vodi v njihovo soodvisnost, vzajemno pogojenost in zaviranje. Linije osnovnega geometričnega elementa so postale model redukcijskega sveta, ki temelji na osamitvi v skladu z določenimi merili, kot so funkcija, struktura in družbena organizacija. Njihove sledi v sodobnem svetu občutimo kot fragmente ali ruševine sistema prevladujočega položaja neke predpostavljene hierarhične enotnosti. Kako se rešiti take odvisnosti ali determinizma? Kako naj linije postanejo manj »sistematične« in bolj avtonomne ter oblike manj redukcijske in bolj odprte? Kaj na temelju nove, kontroverzne podlage narediti z obliko, ki izhaja iz modernističnega determinizma? Kako naj ti elementi ali oblike predstavitve v današnjem kompleksnem svetu postanejo oblika dejanj? V članku predstavljamo pomen linije prek zamisli Le Corbusierja, Leonidova, Picassa in Hitchcocka. Prostorske raziskave so bile izvedene na podlagi več primerov – projektov arhitekturnega studia »Residential Transformations«, ki so predstavljali ogrodje za določitev možnosti, od igrivih do natančnih, kot taktika preoblikovanja v različnih kontekstih sodobnega sveta.

KLJUČNE BESEDE
linija, taktika, preoblikovanje, sistem, fragment

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2015/IU_CG_03-2015_bakalchev.pdf (1.1 MB)

CITAT
Bakalchev, M., Tasic, S., Bakalchev, V., Hadzi Pulja, M. (2015). Linije. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (3), 24-29. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.024-029

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Bakalchev, M. (2004). Housing as an Urban Fragment on the Example of Skopje. Unpublished doctoral thesis, “Ss. Cyril and Methodius” University, Faculty of Architecture, Skopje.
Byrne, O. (2010). The first six books of the elements of Euclid. Köln: Taschen (original: The First Six Books of The Elements of Euclid (1847), London: William Pickering).
Frampton, K. (1985/1980). Modern Architecture, A Critical History. London: Thames and Hudson Ltd.
Frampton, K., Kolbowska, S. (Eds.) (1981). Ivan Leonidov. New York: Rizzoli.
Frampton, K. (2001). Le Corbusier. London: Thames and Hudson Ltd.
Gozak, A., Leonidov, A. (1988). Ivan Leonidov. New York: Rizzoli.
Harvey, D. (2006). Notes Towards a Theory of Uneven Geographical Development. Space of Global Capitalism. London: Verso.
Hill, J. (2003). Actions of Architecture: Architects and Creative Users. London: Routledge.
Hitchcock, A. (Director) (1945). Spellbound [Motion picture]. USA: Selznik International Pictures / United Artist.
Leonidov, I. (1930). Explanatory notes ..., Arkhitektura SSSR, 1930, No 3. Accessed on 15 January 2015 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/14f690fb6215ad26?projector=1
Maki, F. (1964). Investigations in Collective Form. St. Luis: Washington University, School of Architecture. Accessed on 10 April 2015 http://library.wustl.edu/units/spec/archives/photos/maki/maki-part1.pdf
McLeod, M. (1983). “Architecture or Revolution”: Taylorism, Technocracy, and Social Change. Art Journal, Vol. 43, No. 2, Revising Modernist History: The Architecture of the 1920s and 1930s (Summer, 1983), pp. 132–147, New York: College Art Association. Accessed on 20 March 2015 http://web.uvic.ca/~jlutz/courses/hist317/pdfs/McLeod%20Architecture%20or%20Revolution%20article.pdf
McLeod, M. (1998). »Le Corbusier and Algiers«, in K. Michael Hays (Ed.): Oppositions Reader. Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture 1973–1984. New York: Princeton Architectural Press.
Perkins, O. (2012). Minimum wage hike supporters to rally for $2-an-hour increase (take our poll). Accessed on 15 January 2015 http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2012/07/minimum_wage_hike.html
Tasic, S. (2015). Prototypes of Housing for Integrated Life Styles. Unpublished doctoral thesis, “Ss. Cyril and Methodius” University, Faculty of Architecture, Skopje.
Wellmer, A. (1987). Prilog Dijalektici Moderne i Postmoderne, Kritika Uma Posle Adorna. Prevod Dražić, Relja. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo.