IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Gregor Čok:

URBANISTIČNE DELAVNICE MED TEORIJO IN PRAKSO: pomen prostorskih in programskih izhodišč pri metodi planiranja in načrtovanja

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.086-095 | UDK 71(082) | POSLANO: February 2013 | PREGLEDANO: April 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK

Med temeljne karakteristike urbanistično arhitekturnih delavnic kot mehke metode planiranja in načrtovanja spada predvsem neobremenjenost avtorske skupine s formalnimi dejstvi in izhodišči lokalnega okolja, ki ne vplivajo bistveno na konceptualno zasnovo in delovni proces. V tem okviru je delavnica priložnost, da se izdelovalci pozorno usmerijo v jedro problema in delujejo kreativno v smeri utemeljene strokovne rešitve.

Poleg osnovnih izhodišč (program, potrebe uporabnika, karakteristike prostora itd.) pa lahko nekatere druge okoliščine, kot so na primer lastniške, ekonomske, tehnične, lokalno politične in razvojno prostorske omejitve, bistveno vplivajo na proces načrtovanja in realizacijo projekta. Njihova zavestna izključitev iz nabora izhodišč lahko vodi le v izoblikovanje teoretičnih modelov, ki niso širše sprejemljivi in jih posledično ni mogoče praktično realizirati.KLJUČNE BESEDE
prostorska izhodišča, programska izhodišča, projektni pogoji, metodologija dela, variantne prostorske rešitve, sodelovanje javnosti, realizacija projekta

CELOTEN ČLANEK
/paper/2013/IU_st01_cok.pdf (0.56 MB)

CITAT
Čok, G. (2013). URBANISTIČNE DELAVNICE MED TEORIJO IN PRAKSO: pomen prostorskih in programskih izhodišč pri metodi planiranja in načrtovanja. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 86-95. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.086-095

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Čerpes, I. (2012). O metodi: urbanistično-arhitekturne delavnice = On the method : urban-architectural workshop. V: Gabrijelčič, P. (ur.), Fikfak, A. (ur.). Igra ustvarjalnosti: urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 78–87), Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Gabrijelčič, P. (2010). Študentske urbanistično-arhitekturne delavnice: pomembno strokovno orodje pri iskanju prostorskih rešitev za urejanje mestnih jeder. Dialogi (Maribor), 7/8, 151–168.
Gabrijelčič, P., Čok, G., Adamič, K., Ajlec, A., Banko, M., Benedičič, P., Leban, U., Marguč, S., Obreza, L., Žumer, K. (2012). Urbanistična delavnica »Mlinska cesta« 2012. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Gabrijelčič, P., Čok, G., Beroš, D., Marolt, V., Bahor, M., Racman, A., Božič, M., Lazič, M., Slapar, K., Baler, L., Cvijanović, S., Blagojević, Ž., Matoš, R. (2012). Urbanistična delavnica »Spominski park na Ptuju«. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Fikfak, A. (2008). Naselbinska kultura slovenskega podeželja – Goriška brda. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo. Pogačnik, A. (2006). Kako izdelamo prostorske načrte. Maribor: Obzorja.
Polič, M. (1996). Ekološka psihologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Zavodnik Lamovšek, A. (2005). Prostorsko planiranje: predmet za 3. letnik VSŠ geodezije. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni list RS, 13. 4. 2007, št. 33, 4585.