IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Peter Šenk1, Uroš Lobnik2:

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICA KOT PRILOŽNOST ZA TEORETSKO REFLEKSIJO: primer mednarodne urbanistično-arhitekturne delavnice Maribor-jug

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.078-084 | UDK 711.4(082) | POSLANO: January 2013 | PREGLEDANO: April 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: 1 Univerza v Mariboru, Gradbena fakulteta, Slovenija, 2 Univerza v Mariboru, Gradbena fakulteta, SlovenijaPOVZETEK
V članku je predstavljena mednarodna urbanistično-arhitekturna delavnica Maribor-jug (2010–11), kot model »mariborskih« urbanistično-arhitekturnih delavnic, ki jih načrtovalci vrednotijo ter uporabljajo za usmerjanje urbanega razvoja in teoretske razprave. Predstavljeni interdisciplinarni projekt je raziskal možnosti za oblikovanje južnega roba mesta na območju, kjer je predvidena izgradnja južne obvoznice. Ob opisu primera delavnice, ki z definirano projektno osnovo – določenim območjem obdelave ter projektnim vprašanjem – razvije teoretsko polje skozi »praktično-projektni pristop«, je v prispevku izpostavljena tudi priložnost za »teoretski pristop«. Slednji ima za cilj, na podlagi generaliziranega prostorskega vprašanja, odpirati širši pogled v teoretsko polje, povezano z njim. S prvim pristopom izpostavljeno načrtovano usmerjanje urbanega razvoja na območjih izgrajevanja prometne infrastrukture, kot ene ključnih prioritet sodobnega urbanističnega načrtovanja ter trajnostnega preoblikovanja mesta, dobi v drugem, z obravnavo tem mobilnosti, prostora, kraja, mnogovrstnosti infrastruktur itd. sodobnega prostora razširjeno referenčno polje, ki pa se neposredno ne veže na projekt. Tako kot pri prvem, ob iskanju projektnih rešitev stremimo k teoretskemu osmišljanju, tako se pri drugem pristopu lahko posvetimo iskanju relacij med teoretskim konceptom in manifestacijami v realnem prostoru, vendar pristopa vselej ostajata ločena. Njuna operativnost je omogočena zgolj na ravni »kombinatornega mišljenja« in ostaja onkraj neposredne instrumentalnosti.

KLJUČNE BESEDE
arhitekturno-urbanistična delavnica, Maribor-jug, rob mesta, prometna infrastruktura, obvoznica, teoretska refleksija

CELOTEN ČLANEK
/paper/2013/IU_st01_senk.pdf (3.22 MB)

CITAT
Šenk, P., Lobnik, U. (2013). URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICA KOT PRILOŽNOST ZA TEORETSKO REFLEKSIJO: primer mednarodne urbanistično-arhitekturne delavnice Maribor-jug. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 78-84. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.078-084

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Arets, W., van Toorn. R. (2002). Interwiew with wiel Arets: Dwelling in Skin. V X. Costa (ur.), New working and living conditions in cities: forum & workshop at the Venice Bienale, September 2000/Berlage Institute et al. Barcelona: Actar.
Čerpes, I. (2012). O metodi: Urbanistično-arhitekturne delavnice. V P. Gabrijelčič in A. Fikfak (ur.), Igra ustvarjalnosti: urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 78–82). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Filipič, P., Hočevar, P. (2012). Učenje brez poučevanja: Uspešnost odprtih učnih oblik poučevanja. V P. Gabrijelčič in A. Fikfak (ur.), Igra ustvarjalnosti: urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 48–54). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Gabrijelčič, P., Gruev, M. (2001). Oblikovanje avtocestnega in cestnega prostora. Ljubljana: Ministrstvo za promet in zveze, DARS.
Gabrijelčič P., Fikfak, A. (ur.), Igra ustvarjalnosti: urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 48–54). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Ifko, S. (2012). Urbanistično-arhitekturne delavnice kot priložnost za preizkus in optimizacijo teoretičnih modelov. V P. Gabrijelčič in A. Fikfak (ur.), Igra ustvarjalnosti: urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 88–94). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Juvanec, B., Zupančič, D., Brojan, L., Fikfak, A. (2009). Oblikovanje prostora : smernice za pripravo in izvedbo arhitekturne in urbanistične delavnice Lenart 2008. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo.
Koolhaas, R. et al. (2000). Mutations. Barcelona : Actar.
Lobnik, U., Šenk, P. (ur.), Mesto - rob: mednarodna urbanistično-arhitekturna delavnica Maribor-jug (v pripravi)
Šmid, A. (1999). Navidezno in resnično, ne pa stično. Arhitektov bilten – ab, št. 143–144, str. 42–44.
Šmid, A. et al. (2004), Prostorski plan Mestne občine Maribor: urbanistična zasnova mesta Maribor. Maribor: Mestna občina Maribor.
Medmrežje 1: Rem Koolhaas, 2000; with Jennifer Sigler. Pridobljeno 15. 3. 2013 s spletne strani: http://www. indexmagazine.com/interviews/rem_koolhaas.shtml