IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Christian Suau:

TRANSGRESIVNI URBANIZEM: (Ob)mejna območja in urbana neformalnost ameriških mest ob vseameriški cesti

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.068-076 | UDK 711.7 | POSLANO: March 2013 | PREGLEDANO: May 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: Faculty of Engineering, Department of Architecture, University of Strathclyde, UKPOVZETEK
Raziskava obravnava načine za preseganje političnih mej, da bi razvili podrejene oblike urbanizma in robnih pogojev, s ciljem primerjalne analize (ob)mejnih mest v Amerikah, kjer prevladujejo sive ekonomije in jih najdemo vzdolž vseameriške ceste (angl. Pan-American Highway) – največje prometne infrastrukture na Zemlji. Ta zemeljski prometni koridor deluje kot velik linearni urbanizem in sestavlja ekonomski katalizator hitro rastočih urbanih gospodarstev in scenarijev politične regionalne integracije (»mehke meje«) ali utrditve (razmejevanje). Zaradi mejnih obremenitev so se v procesu »trenutnosti« različne sive urbane ekonomije nadgradile in dosegle primerne standarde proizvodnje, porabe in izmenjave. V zvezi z regionalnem razvojem je bil neposredni učinek vseameriške ceste – od Aljaske do Patagonije – razširitev formalnih in neformalnih ekonomskih in trgovinskih koridorjev ob glavni infrastrukturni mreži, ki oblikuje urbano strukturo (ob) mejnih mest. Po eni strani raziskava odraža mejne pogoje ameriških mejnih mest, v katerih vladajo formalne in neformalne ekonomije. Po drugi strani primerja in kritično prikazuje družbeno-prostorska načela infrastrukturnega urbanizma in pojav metapolizacije (Ascher, 2004) urbanih ekonomij v izbranih mejnih mestih. Novost te raziskave je opazovanje in kartiranje novih prostorskih načrtov v obmejnih krajinah vzdolž največjega infrastrukturnega sistema na Zemlji.

KLJUČNE BESEDE
politična geografija, infrastrukturni urbanizem, (ob)mejna območja, hibridne krajine, (ob)mejna mesta in neformalnost

CELOTEN ČLANEK
/paper/2013/IU_st01_suau02.pdf (0.69 MB)

CITAT
Suau, C. (2013). TRANSGRESIVNI URBANIZEM: (Ob)mejna območja in urbana neformalnost ameriških mest ob vseameriški cesti. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 68-76. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.068-076

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Bayat, Asef (2000). From ‘Dangerous Classes’ to ‘Quiet Rebels’ Politics of the Urban Subaltern in the Global South, International Sociology, Vol 15 (3). London: SAGE, 533–557. http://doi.org/10.1177/026858000015003005
Brenner, Peck, and Theodore (2012), Civic City Cahier 4: Afterlives of Neoliberalism. London: AA publications.
Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University of Chicago Press.
Sola-Morales, I (2002). Territorios. Barcelona: Gustavo Gili editorial.
Daskalakis, Waldheim and Young (2006), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press.
Ascher, F. (2004). New Principles of Urbanism. Madrid: Alianza Editorial Castells, M., Portes, A. & Benton, L. (1989). The Informal Economy. London: The John Hopkins University Press.
Davis, M. (2006). Planet of Slum. New York: Verso. http://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2006.00797.x
Hasan, A. (1998) The Informal City. Serving GIS Data through World Wide Web: http://www.fukuoka. unhabitat.org/docs/occasional_papers/project_a/07/city-arif-e.html (Accessed: September 2013). Laguerre, M. (1994). The Informal City. London: MacMillan Press.
Richardson, C. & Pisani, M. (2012). The Informal and Underground Economy of the South Texas Border. Austin: University of Texas Press.
Schneider, F. (2002). Size and Measurement of the Informal Economies in 110 Countries in the World. Serving GIS Data through World Wide Web: http://www.amnet.co.il/ attachments/informal_economy110.pdf (Accessed: September 2013).
Suau, C. & Tunka, S. (2009). Modern Suburbia. Arhitectura Journal 75, Bucharest, pp. 90-95. Suau, C. (2012). The Pan-American Strip. CERCLE Review 006. http://cercle.upc.edu (Accessed: 11 October 2012).
UNCHS (2013). Urban Indicators Programme. http://www.urbanobservatory.org/indicators/ database (Accessed: September 2013).