IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 11 | Leto 2023 | ISSN 2350-3637

Manca Gjura Godec1, Matej Nikšič2:

Krepitev vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje: pristop s sodelovalnim kartiranjem

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2023.11.066-071 | UDK 711:631.47:005.56 | POSLANO: 10/2023 | PREGLEDANO: 11/2023 | OBJAVLJENO: 12/2023
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija, 2 Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, SlovenijaPOVZETEK
Članek obravnava sodelovalno kartiranje kot pristop za izboljšanje vključevanja javnosti v prostorskem načrtovanju. Z namenom informiranja praktikov in odločevalcev članek nudi vpogled v stanje na področju sodelovalnega kartiranja, ki lahko služi kot podpora prostorskemu načrtovanju. S sistematično analizo relevantne literature proučuje razvoj, izvajanje in izzive sodelovalnega kartiranja. Celovito iskanje relevantnih virov v iskalniku Google Scholar razkriva naraščajoče zanimanje za sodelovalno kartiranje, še posebej od leta 2018, s poudarkom na temah, kot sta raba zemljišč in dostopnost. Pregled poudarja pomen demokratizacije zbiranja prostorskih podatkov in izpostavlja vlogo vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, pri participativnih pristopih. Članek proučuje vključevanje javnosti pri sodelovalnem kartiranju s posebnim poudarkom na vključevanju različnih deležnikov in potrebi po prilagojenih pristopih za motiviranje za sodelovanje. Prednosti, kot so zmanjšanje stroškov in zagotavljanje podatkov, so soočene z izzivi kot so kakovost podatkov, semantične težave in ovire pri dostopnosti. Podrobneje so obravnavane ključne dimenzije sodelovalnega kartiranja, kot so: zmanjšanje stroškov, natančnost podatkov, semantični izzivi in vprašanja vključevanja relevantnih deležnikov.

KLJUČNE BESEDE
sodelovalno kartiranje, participacija, prostorsko načrtovanje, participativni GIS, množično soustvarjanje

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2023/IU-CG.2023.11.066-071.pdf (0.14 MB)

CITAT
Gjura Godec, M., Nikšič, M. (2023). Krepitev vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje: pristop s sodelovalnim kartiranjem. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (11), 66-71. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2023.11.066-071

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects. Planning Theory, 8(3), 242–262. https://doi.org/10.1177/1473095209104824
Brabham, D. C. (2012). Motivations for Participation in a Crowdsourcing Application to Improve Public Engagement in Transit Planning. Journal of Applied Communication Research, 40(3), 307–328. https://doi.org/10.1080/00909882.2012.693940
DePaula, R. (2004). Lost in translation: A critical analysis of actors, artifacts, agendas, and arenas in participatory design. Proceedings of the Eighth Conference on Participatory Design Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices - PDC 04, 1, 162. https://doi.org/10.1145/1011870.1011890
García-Nieto, A. P., Quintas-Soriano, C., García-Llorente, M., Palomo, I., Montes, C., & Martín-López, B. (2015). Collaborative mapping of ecosystem services: The role of stakeholders׳ profiles. Ecosystem Services, 13, 141–152. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.11.006
Jokar Arsanjani, J., & Vaz, E. (2015). An assessment of a collaborative mapping approach for exploring land use patterns for several European metropolises. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, 329–337. https://doi.org/10.1016/j.jag.2014.09.009
Panek, J., & Netek, R. (2019). Collaborative Mapping and Digital Participation: A Tool for Local Empowerment in Developing Countries. Information, 10(8), 255. https://doi.org/10.3390/info10080255
Rouse, L. J., Bergeron, S. J., & Harris, T. M. (2007). Participating in the Geospatial Web: Collaborative Mapping, Social Networks and Participatory GIS. In A. Scharl & K. Tochtermann (Eds.), The Geospatial Web (pp. 153–158). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-827-2_14
Srinivas Sajja, P., & Akerkar, R. (2016). Intelligent Technologies for Web Applications (0 ed.). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/b12118
Van Herzele, A. (2004). Local Knowledge in Action: Valuing Nonprofessional Reasoning in the Planning Process. Journal of Planning Education and Research, 24(2), 197–212. https://doi.org/10.1177/0739456X04267723
Voigt, C., Dobner, S., & Schmidt, M. (2016). Collaborative Mapping and the Reliability of Volunteered Data.