IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Tomaž Krušec:

PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI RAZLIČNIH OBLIK ŠTUDENTSKIH DELAVNIC: Primer delavnice v Križevcih pri Ljutomeru in arhitekturne delavnice Jelovica

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.054-059 | UDK | POSLANO: April 2013 | PREGLEDANO: May 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Namen tega članka je opozoriti na bistvene prednosti ter morebitne pomanjkljivosti različnih oblik arhitekturnih in arhitekturno-urbanističnih delavnic, in sicer na podlagi analize in primerjave dveh delavnic: arhitekturno-urbanistične delavnice v Križevcih pri Ljutomeru in arhitekturne delavnice, ki jo je organiziralo podjetje Jelovica Hiše d.o.o. Prva je iskala povsem konkretne rešitve za določene prostorske probleme kraja, kjer se je odvijala delavnica, medtem ko je je naročnik druge delavnice od študentov pričakoval inovativne rešitve pri uporabi točno določenega sistema gradnje za potrebe oblikovanja sodobnih stanovanjskih tipologij. Glede na različna pričakovanja je bila temu primerna tudi izvedba delavnic. Pri prvi je bilo bistveno bivanje študentov v kraju, na katerega je bila vezana delavnica, pri drugi pa je bilo bolj pomembno to, da se študenti podrobno seznanijo z značilnostmi tehnološkega procesa in posebnostmi načina gradnje. Zato so bili študenti večkrat prisotni v proizvodnih obratih podjetja, za zaključek delavnice pa so morali študenti sami celo izdelati del svojega načrtovanega objekta. Na ta način so se na najbolj neposreden način spoznali s značilnostmi danega načina gradnje.

KLJUČNE BESEDE
arhitekturno–urbanistična delavnica, naročnik, sistem gradnje, stanovanjska tipologija, tehnološki proces, analiza,lesena gradnja, prostorski kontekst

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01_krusec.pdf (0.36 MB)

CITAT
Krušec, T. (2013). PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI RAZLIČNIH OBLIK ŠTUDENTSKIH DELAVNIC: Primer delavnice v Križevcih pri Ljutomeru in arhitekturne delavnice Jelovica. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 54-59. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.054-059

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Ifko, S.: Urbanistično-arhitekturne delavnice kot priložnost za preizkus in optimizacijo teoretičnih modelov. (2012). V: Gabrijelčič, P. (ur), Fikfak, A. (ur), Igra ustvarjalnosti – urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 88–94), Ljubljana: Univeza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Čerpes, I. (2012). O metodi – urbanistično-arhitekturne delavnice. V: Gabrijelčič, P. (ur), Fikfak, A. (ur), Igra ustvarjalnosti – urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 78–82). Ljubljana: Univeza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.