IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 10 | Leto 2022 | ISSN 2350-3637

Adelina Fejza1, Gregor Čok2:

Prostorski elementi, ki ustvarjajo kakovosten javni prostor

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2022.10.014-021 | UDK 711.4 | POSLANO: 05/2022 | PREGLEDANO: 06/2022 | OBJAVLJENO: 08/2022
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, SlovenijaPOVZETEK
Javni prostor je bistveni element človekove blaginje ter celotnega razvoja mesta in družbe. V prispevku je predstavljen kratek pogled na preteklo in sedanje stanje v zvezi z načrtovanjem in uporabo javnih prostorov v urbanih okoljih. Članek naslavlja ugotovitev, da se v teh okoljih postopoma izgublja fokus kakovosti javnega prostora, sčasoma pa se ti prostori preoblikujejo celo v človeku neprijazna okolja. Namen predstavljene raziskave je ugotoviti, kateri so ključni elementi, ki ustvarjajo kakovosten javni prostor. Za dosego tega smo uporabili primerjalno in deskriptivno raziskovalno metodo in izvedli primerjavo dveh relevantnih literatur oziroma avtorskih pristopov, Henaff and Strongova “Public Space and Democracy” ter Pérez-Gómezova “Attunement”. Ta dva primera izpolnjujeta kriterije različnih interdisciplinarnih pristopov do javnega prostora, razloženih skozi različna obdobja in ozadja. Ugotovili smo, da so elementi, ki jih avtorji predlagajo kot ključne gradnike kvalitativnega prostora, ustrezno utemeljeni. Kot take jih je mogoče izvesti v celostni fizični obliki, saj temeljijo na človeškem faktorju oziroma na telesni prisotnosti in izkušnji v prostoru. V zaključku je podan predlog za vključevanje teh elementov v proces načrtovanja in oblikovanja javnega prostora v okviru izzivov sodobne kulture bivanja.

KLJUČNE BESEDE
javni prostor, kakovosten javni prostor, ključni elementi, človeški faktor, urbanistično načrtovanje in oblikovanja

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2022/IU-CG.2022.10.014-021.pdf (1.25 MB)

CITAT
Fejza, A., Čok, G. (2022). Prostorski elementi, ki ustvarjajo kakovosten javni prostor. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (10), 14-21. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2022.10.014-021

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. London, New York: Routledge.
Chitnis, A. (2021). 6 Instances of evolution of public spaces throughout history of architecture. Rethinking the Future. Accessed on 15 January 2022: https://www.re-thinkingthefuture.com/city-and-architecture/a2612-6-instances-of-evolution-of-public-spaces-throughout-history-of-architecture/
Daly, H., Prugh, T., & Costanza, R. (2000). The Local Politics of Global Sustainability. Washington: Island Press.
De Graaf, R. (2017). Four Walls and a Roof: The Complex Nature of a Simple Profession. USA: Harvard University Press.
Fainstein, S. S. (2021). Urban planning. Encyclopedia Britannica. Accessed on 15 January 2022: https://www.britannica.com/topic/urban-planning/The-era-of-industrialization
Gehl, J. (2010). Cities for People (1st ed.). Washington: Island Press.
Henaff M. and Strong T.B (2001). Public Space and Democracy. London: University of Minnesota Press.
Herzog, L. A. (2006). Return to the center: culture, public space, and city building in a global era (1st ed.). University of Texas Press. https://doi.org/10.7560/712614
Kohn, M. (2004). Brave new neighborhoods: The privatization of public space. New York, London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203495117
Liddell, G.H. and Scott R. (1999). A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.
Mandeli, K. N. (2010). Public spaces within modern residential areas in Jeddah, Saudi Arabia. In: A. Madanipour (Ed.), Whose Public Space? International Case Studies in Urban Design and Development (1st ed., pp. 148–171). New York, London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203860946
Marcus, C. C. (2003). Shared outdoor space. In: D. Watson, A. Plattus, & R. Shibley (Eds.), Time saver standards for Urban Design (1st ed., pp. 6.9/1-6.9/12). New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Nilsson, D. (2012). Welcome to our city dear costumer – On the commercialization of public space. Futurotopia, (3), 14-15. Accessed on 10 November 2021: https://rm.coe.int/090000168093e66c
Parkinson, J. R. (2012). Democracy and Public Space. The Physical Sites of Democratic Performance. Oxford: University Press.
Pérez-Gómez, A. (2016). Attunement: architectural meaning after the crisis of modern science. USA: MIT Press.
Pérez-Gómez, A. (2017). Dr Alberto Pérez-Gómez - Architecture as Urban Space: The Place of Participation. Youtube. Accessed on 7 July 2021: https://www.youtube.com/watch?v=GKeboCz3NzE
Ramblersen (2016). Israels Plads in Copenhagen, Denmark [Photo]. Wikimedia Commons. Accessed on 30 May 2022: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49657649
Rigby, K. (2011). Gernot Böhme’s Ecological Aesthetics of Atmosphere. In: A. Goodbody and K. Rigby. (Eds.), Ecocritical Theory: New European Approaches (1st ed., pp. 139-152). Charlottesville: University of Virginia Press.
Rogers, R. (2010). Foreword. In J. Gehl, Cities for people (p.ix). Washington: Island Press.
Sahan, A. H. (2021). Alienation in the urban structure and its impact on the individual and society. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(6), 1–17.
UN-Habitat. (2015). Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and Practice. United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat). Accessed on 21 December 2021: https://unhabitat.org/global-public-space-toolkit-from-global-principles-to-local-policies-and-practice
UN-Habitat. (2018). SDG Indicator 11.7.1 Training Module: Public Space. United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat). Accessed on 21 December 2021: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/indicator_11.7.1_training_module_public_space.pdf
U.S. Department of State – Bureau of International Information Programs. (2013). Democracy in Brief. Global Publishing Solutions.
Vitruvius Pollio, Rowland, I. D., Howe, T. N., & Dewar, M. (1999). Vitruvius: Ten books on architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
Wigley, M. (1998). The Architecture of Atmosphere. Daidalos, 68, 18-7.