IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Tadeja Zupančič:

PRIDOBIVANJE OBČUTKA ZA PROSTORSKA RAZMERJA Z MODELIRANJEM IN IZVAJANJEM OBJEKTOV NA TERENU

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.046-053 | UDK 71(082) | POSLANO: January 2013 | PREGLEDANO: March 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Prispevek osvetljuje problem pomanjkanja občutka za merilo prostora in razmerja v njem v procesu izobraževanja arhitektov in urbanistov. Na podlagi študije primerov izvedenih arhitekturno-urbanističnih delavnic, v katerih so prostorske ideje izpeljane do izvedbe v fizičnem prostoru, razvija didaktično metodološki model delavnic za izboljšanje občutka o prostoru. V razpravi se dotakne prednosti in pomanjkljivosti modela ter se usmeri v razvoj idej o potencialnem znanstvenoraziskovalnem delu v povezavi z razvojem primerljivih arhitekturno-urbanističnih delavnic. Tako prispeva k razvoju znanstvenega raziskovanja, ki izhaja iz arhitekturno-urbanistične prakse in se vanj neposredno usmerja.

KLJUČNE BESEDE
razmerja prostora, izvedba, arhitektura, urbanistično oblikovanje, raziskovanje

CELOTEN ČLANEK
/paper/2013/IU_st01_zupancic.pdf (0.39 MB)

CITAT
Zupančič, T. (2013). PRIDOBIVANJE OBČUTKA ZA PROSTORSKA RAZMERJA Z MODELIRANJEM IN IZVAJANJEM OBJEKTOV NA TERENU. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 46-53. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.046-053

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
DIVE 2008, Skipping Dimensions in Ljubljana. (9. 7. 2008). Pridobljeno 11. 4. 2013 s spletne strani: http://predmet.fa.uni-lj.si/dive/dive08/index.htm.
Čerpes, I. (2012). O metodi – urbanistično-arhitekturne delavnice. V: Gabrijelčič, P. (ur), Fikfak, A. (ur), Igra ustvarjalnosti – urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 78–82). Ljubljana: Univeza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Deu, Ž. (2012). Delavnice – proces učenja in znanstvenega raziskovanja. V: Gabrijelčič, P. (ur), Fikfak, A. (ur), Igra ustvarjalnosti – urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 15). Ljubljana: Univeza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Fikfak, A. (2012). Delavnice kot oblika izkustvenega učenja – raziskovanje pojma trajnostni razvoj. V: Gabrijelčič, P. (ur), Fikfak, A. (ur), Igra ustvarjalnosti – urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 34–40). Ljubljana: Univeza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Ifko, S.: Urbanistično-arhitekturne delavnice kot priložnost za preizkus in optimizacijo teoretičnih modelov. (2012). V: Gabrijelčič, P. (ur), Fikfak, A. (ur), Igra ustvarjalnosti – urbanistične, urbanistično-arhitekturne in planerske delavnice (str. 88–94), Ljubljana: Univeza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Käferstein, J., Meister, U. (2005). Building Anatomy: Rope Structures. Pridobljeno 16. 4. 2013 s spletne strani: http://www.uni.li/Portals/0/docs/ar/Erasmus_IP_2005.pdf.
Käferstein, J., Meister, U. (2006). Building Anatomy: Catalan Vaults. Pridobljeno 16. 4. 2013 s spletne strani: http://www.uni.li/Portals/0/docs/ar/Erasmus_IP_2006.pdf.
Käferstein, J., Meister, U. (2007). Building Anatomy: Wood Construction. Pridobljeno 16. 4. 2013 s spletne strani: http://www.uni.li/Portals/0/docs/ar/ErasmusIP2007%20HL.pdf.
Meister, U. (ur.). (2006). Building anatomy: Catalan Vaults : Erasmus intensive program 2006. Vaduz: Hochschule Liechtenstein.
Meister, U. (ur.), Rist-Stadelman, C. (ur.), Bartke, J. (ur.) (2007). Building anatomy: Nordic tectonic : Erasmus intensive program 2007. Vaduz: Hochschule Liechtenstein.
Meister, U. (ur.), Zupančič, T. (ur.), Kilar, V. (ur.) (2007). Building anatomy : rope structures. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Zupančič, T. (2012). Arhitekturna praksa kot znanstveno raziskovalni laboratorij = Research through design practice in architecture. AR, Arhit. razisk. 2012 (2/3): 10–11.
Zupančič, T., Kilar, V. (2007). Future prospects of e-learning development. V: C. Marek, (ur), VIPA: for virtual space design provided for european architects. 1. Auflage, (str. 58-60), Graz, Edition mono.